Yeryüzü Şekillerinin Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesinde Etkisi

Yeryüzü Şekilleri Yerleşim Yerlerini Nasıl Etkiler, Yeryüzü Şekillerinin Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesinde Etkisi

İnsanların yerleşim yerlerini belirlemelerinde rol oynayan etkenlerden bir tanesi yer şekilleridir. Yer şekilleri ekonomik faaliyetlerde, iklime kadar pek çok faktör üzerinde etkili olmakta bu nedenle insanlar yerleşecekleri yerleri belirlerken yer şekillerini de göz önünde bulundurmaktadırlar.

Coğrafi bölgelerin oluşturulmasında en önemli olan etkenlerin başında yüzey şekilleri gelmektedir. Bir bölgede dağların şekilleri, yükseklikleri, kıyıya uzanışları plato ve ovaların varlığı o bölgenin pek çok özelliğini belirlemede etkili olmaktadır. Örnek vermek gerekirse Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanır ve bu dağlar girintili çıkıntılı değildir. Bu dağlar kıyıların iç kısımlarında yükseldiğinden buralarda kıyı ovaları yer almaktadır. Ege Bölgesinde ise dağlar kıyıya dik uzanır ve girintili çıkıntılıdır. Bu dağların arasında çöküntü ovalarına rastlamak mümkündür. Güneydoğu Anadolu’da ise engebeler çok az yer kaplamaktadır.

Tüm bu coğrafi özellikler bölgede yapılan tarımı, denizerlik etkisinin içerilere girebilmesini dolaylı olarak da iklimi etkilemektedir. Engebenin fazla olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu azken, insanlar genellikle düzlüklerde, ova ve platolarda yoğun olarak toplanmayı tercih etmişlerdir. Bu bölgelerde tarım yapılması dağlık bölgelere göre çok daha elverişlidir. Dağlık bölgelerde yaşayan kişiler yaşamlarını genellikle hayvancılık yaparak devam ettirmeye çalışmışlardır.

Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Etkenler Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

“Yeryüzü Şekillerinin Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesinde Etkisi” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir