Tımar Sistemi Nedir Kısaca

Geçmiş dönemlerde kurulan Türk devletlerinde ordu sisteminin güçlü bir yapıya sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda ordunun asker ihtiyacını karşılamak ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için bir çok sistem geliştirmişlerdir. Bu yazımızda bu sistemlerden birisi olan tımar sistemi nedir kısaca sizlere bilgiler sunacağız.

Tımar sisteminde topraklar çiftçilere tımar olarak verilirdi ancak bu toprakların mülkiyeti devlete ait olurdu. Tımar sahipleri bu toprakları köylülere verirdi ve köylülerden vergiler alırdı. Tımar sahipleri ise köylülerden aldıkları vergiler ile ülke için asker yetiştirirlerdir ve böylece hem devletin asker ihtiyacı için ayrı bir bütçe ayrılmasına gerek kalmazken hem de asker ihtiyacı daha kolay bir şekilde karşılanmıştır.

Tımar Sistemi Nedir Kısaca Bahsettiğimiz Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Sorularınızı ve Bilgilerinizi Aşağıda Bulunan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın.

Koyunhisar Savaşının Önemi Nedir Kısaca

Osmanlı Devleti tarihinde büyük bir önem taşıyan savaşlardan birisi de Koyunhisar savaşıdır. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz Koyunhisar savaşının önemi nedir kısaca hakkındaki bilgilerimizi sizlere aktaracağız.

Koyunhisar savaşı, 1302 senesinde Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Bu savaş sonucunda Bizans İmparatorluğu mağlup olurken Osmanlı Beyliği bu savaşın sonucunda galibiyet kazanmıştır.

Koyunhisar savaşının önemi ise; Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Beyliği arasındaki ilk savaştır. Bu savaşın sonucunda Bizans İmparatorluğunun direnci düşmeye başlamıştır. Böylece Osmanlı Devleti adını dünyaya duyururken devlet olma sürecine girmeye başlamıştır. Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti dünya üzerinde söz sahibi olmaya başlamıştır.

Koyunhisar Savaşının Önemi Konulu Yazımız Hakkındaki Yorum ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bizimle Paylaşın.

Karışımları Ayırmak İçin Kullanılan Yöntemler

Bir çok madde birbirleri ile karıştırılabilir ve bu maddelerin özelliklerinden faydalanılarak bir çok yöntem kullanılarak maddeler birbirinden ayrılabilmektedir.

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ:

Eleme: Farklı büyüklükte olan katı maddeleri ayırmak için kullanılan yöntemdir. Örneğin; çakıl-kum, kömür-kömür tozu gibi…

Süzme: Katı tanecikli ile sıvı maddelerin birbirinden ayrılması için kullanılan yöntemdir. Örneğin; suyun içindeki kum ya da haşlanmış makarna süzme yöntemi ile ayrılmaktadır.

Yüzdürme: Saman ve buğday gibi hacimleri farklı olan maddelerin ayrılması için kullanılır.

Mıknatısla Ayırma: Mıknatısın çektiği maddeler ile karışan maddelerin ayrılması için kullanılır. Örneğin; karışmış olan demir tozu ile pirinç bu yöntemle ayrılabilir.

Buharlaşma: Sıvı bir madde ile karışan başka bir eriyen maddeyi ayırmak için kullanılmaktadır.

Damıtma: Karışan sıvı maddelerin ayrışması için kullanılan yöntemdir. Karışmış olan maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından faydalanılarak damıtma yöntemi uygulanır. Örneğin; rafinelerdeki petrol damıtılır ve böylece gaz yağı, petrol gazı ve benzin gibi maddeler ayrıştırılır.

Karışımları Ayırmak İçin Kullanılan Yöntemler Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Yorum Kısmından Bize Hemen Yazın.

Kaybolduğumuzda Yapmamız Gerekenler

Kaybolmak sadece küçük yaşta olan insanlara özgü bir durum değildir bazen büyük insanlar da bir anlık boşluğa gelip kaybolabilirler. Ancak önemli olan insanların kaybolduklarında ne yapmaları gerektiğini bilmeleridir.

Bu yazımızda sizler için derlediğimiz kaybolduğumuzda yapmamız gerekenler kısaca konusunda derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

Kaybolduğumuzda öncelikle hiç kimseye güvenmeden trafik polisi ya da normal polisi bulmalıyız. Yine kazalara ve acil bir duruma karşılık annemizin babamızın telefon numaralarını ve adreslerini ezberleyerek aynı zamanda kendi vatandaşlık kimlik numaramızı yani TC numaramızı da ezbere bilmeliyiz. Ancak kaybolduğumuzda yabancı olan ve tanımadığımız kişilere güvenmemeliyiz, onların peşine gitmemeliyiz.

Kaybolduğumuzda Neler Yapmalıyız Konulu Yazımız Hakkındaki Yorum ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bize Yazın.

Türemiş Sözcüklere Örnek 10 Tane

Türemiş sözcükler Türk dilinde kelime türlerinden birisidir. İsim ve fiil köklü olan kelimelere bir takım yapım ekleri getirilerek üretilen yeni anlamdaki kelimelere “Türemiş sözcükler” adı verilmiştir. Türetilen isim ya da fiil kökler aynı zamanda türediği sözcük ile mutlaka bir anlam ilişkisi içinde olmaktadır.

Türemiş Sözcüklere Örnek:

Gözlük+çü: Gözlükçü

Kalem+traş: Kalemtraş

Sil+gi: Silgi

El+diven: Eldiven

Yaz+lık: Yazlık

Tiyatro+cu: Tiyatrocu

Sanat+çı: Sanatçı

Bil+gin: Bilgin

Av+cı: Avcı

Futbol+cu: Futbolcu

Yukarıda vermiş olduğumuz örneklerin hepsinde türetilen kök ile türetilmiş kelime arasında bir anlam ilişkisi mutlaka bulunmaktadır.

Türemiş Sözcüklere Örnek Verdiğimiz Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bize Yazın.

Maddenin Süblimleşme Hali

Maddeler yeryüzünde belirli bir halde bulunurlar ancak bazı maddeler dışarıdan ısı gibi etkiler aldıklarında tepki olarak hal değiştirebilirler. Bu yazımızda maddenin süblimleşme hali kısaca konusunda sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olarak bulunurlar ancak aldıkları ısıya ya da kaybettikleri ısıya göre hal değiştirebilirler.

Maddelerin gösterdiği hal değişimlerinden birisi de süblimleşmedir.

Süblimleşme; katı halde bulunan bir maddenin ısı aldığında sıvı hale geçmesi gerekirken sıvı hale geçmeden katı halden direk gaz haline geçmesi olayıdır. Örneğin; naftalin, iyot ve arsenik gibi maddeler katı halden direk gaz haline geçen maddelerdir.

Maddenin Halleri Süblimleşme Nedir Konulu Yazımız Hakkındaki Sorularınızı ve Görüşlerinizi Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bize İletin.

Marmara Bölgesindeki Yeraltı Kaynakları

Ülkemizin yedi bölgesinden ve en gelişmiş bölgelerinden birisi olan Marmara Bölgesi yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin bir bölgemizdir. Bu yazımızda Marmara bölgesindeki yer altı kaynakları kısaca konusunda sizler için hazırladığımız bilgileri sizlere aktaracağız.

Marmara bölgesinde yeraltından bir çok maden rezervi çıkarılmaktadır.

Marmara Bölgesinde Çıkarılan Madenler:

BOR: Susurluk, Mustafa Kemal Havzası ve Bigadiç dolaylarında,

LİNYİT: Bilecik, Harmanlı, Saray, Çan ve Çanakkale dolaylarında,

MERMER: Bilecik, Marmara adası, Bursa ve Balıkesir illerinde,

DOĞALGAZ: Kırklareli bölgesinde çıkarılan yer altı kaynaklarıdır.

Marmara Bölgesinde Bulunan Yeraltı Kaynakları Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıda Yer Alan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Toprak Kayması En Çok Hangi Bölgemizde Görülür

Toprak kayması ya da diğer adı ile heyelan, toprağın kütleler halinde yer değiştirmesi yani kayması sonucunda meydana gelen bir doğal afettir. Bu yazımızda toprak kayması en çok hangi bölgemizde görülür kısaca sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

Ülkemizde toprak kayması olayı en fazla Karadeniz Bölgesinde meydana gelmektedir. Çünkü Karadeniz Bölgesi çok fazla yağış almaktadır. Toprak kayması da en fazla yağış alan bölgelerde toprağın yıkanarak taşınması ile meydana gelmektedir. Bu nedenle de toprak kayması en fazla Karadeniz bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde bulunan şehirlerde görülmektedir.

Toprak Kayması En Çok Hangi Şehirlerde Görülür Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın.

Kinetik Enerji Nelere Bağlıdır

Maddelerin bulundukları halleri içinde bir çok hareket çeşidi vardır ve bu hareket çeşitlerinden birisi de kinetik enerjidir.

Bir cismin göstermiş olduğu hareket halindeki enerjiye “Kinetik enerji” adı verilmektedir. Bu kinetik enerji yine cismin göstermiş olduğu harekete göre farklı isimler almaktadır.

Bu yazımızda kinetik enerji nelere bağlıdır kısaca sizler için derlediğimiz konu hakkındaki bilgileri sizlere aktaracağız.

Kinetik enerji cismin; hızına ve kütlesine bağlı olmaktadır. Çünkü kinetik enerji cismin hareket halindeki enerjisidir dolayısıyla da söz konusu cismin kütlesi ve hızı oldukça önem arz etmektedir.

Kinetik Enerji Nelere Bağlı Olarak Değişir Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Önerilerinizi ve Sorularınızı Aşağıda Yer Alan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın.

Soru Zamiri İle İlgili Cümleler

Türk dilinde kurulan her cümle bir çok öğenin bir araya gelmesi ile meydana gelmektedir. Cümleyi oluşturan öğeler; özne ve yüklem başta olmak üzere dolaylı tümleç, nesne, zarf, zamir ve sıfat gibi öğelerdir. Ayrıca bu öğeler kendi aralarında da alt başlıklara ayrılmaktadır. Bu yazımızda zamirin bir alt kolu olan soru zamiri ile ilgili cümleler sizlere aktaracağız.

Türkçede isimlerin yerini tutan, isimlerin soru şeklindeki karşılıklarına denk gelen ve isimleri soru şeklinde dile getiren “hangisi, kaçı, ne, kim,…” gibi kelimelere “Soru Zamiri” adı verilmektedir.

Soru Zamiri Örnek:

  • Zile ısrarla basan adam kim?
  • Derse girecek olan o mu?
  • Sınıfı kim temizlemiş?
  • Bunların hangisini beğendin?
  • Öğrencilerin kaçı pikniğe geliyor?

Soru Zamiri İle İlgili 5 Cümle Örneği Verdiğimiz Yazımız Hakkındaki Önerilerinizi ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bize İletin.