Şu An Kaçıncı Yüzyıldayız 2016

Şu an kaçıncı yüzyıldayız konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

Kaçıncı yüzyılda olduğumuzu hesaplamak aslında hiç de zor bir işlem değildir. Şuan 2016 yılındayız. İçinde olduğumuz yılın ilk iki rakamına +1 eklediğimiz zaman kaçıncı yüzyılda olduğumuzu bulabiliriz. Örneğin; şuan 2016 yılındayız 20+1= 21. yüzyılda olduğumuzu hesaplamış oluruz.

21. yüzyıla 2000 yılı ile birlikte girmiş olmaktayız. 2000 yılı ile birlikte 21. yüzyıl da başlamış bulunmaktadır ve 21. yüzyıl 2100 yılına kadar devam edecektir.

Şu An Kaçıncı Yüzyıldayız 2016 Başlıklı Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın.

Atatürk’ün Milli Mücadelenin merkezi olarak Ankara’yı seçmesinin nedenleri neler olabilir?

8.Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları 2. Soru

SORU: Atatürk’ün Milli Mücadelenin merkezi olarak Ankara’yı seçmesinin nedenleri neler olabilir?

CEVAP:Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olarak seçilmesinde;
1)Ankara’nın Anadolu’nun tam ortasında yer alması.
2)Ankara’nın etrafının dağlarla çevrili olması. Bu özelliğinden dolayı işgalinin daha zor olması.
3) Ankara’nın, Batı Cephesi’ne yakın olması.
4)Ankara’nın işgale uğramamış olması.
5)Ankara’nın ulaşım ve haberleşme imkanının daha kolay olması.
6)Ankara’nın İstanbul’a yakın olması. İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından takip etme imkanı sağlamıştır.

Amasya Görüşmelerinin Milli Mücadelemizdeki yeri ve önemi nedir?

8.Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

SORU: Amasya Görüşmelerinin Milli Mücadelemizdeki yeri ve önemi nedir?

CEVAP: *İstanbul Hükümet temsilcisi Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen kararları benimsemiştir.
*Ancak Salih Paşa Amasya Görüşmeleri’nde alınan kararları İstanbul Hükümetine kabul ettirememiştir.
*Amasya Görüşmeleri sonucunda uygulamaya koyulan tek madde “Milli Meclisin açılması” kararı olmuştur.
*İstanbul Hükümet; Salih Paşayı Temsil Heyeti’yle görüşmek üzere Amasya’ya göndermekle Temsil Heyeti’nin ve Milli Mücadele’nin varlığını hukuken tanımıştır. Temsil Heyeti’nin siyasi etkinliği ve saygınlığı artmıştır.

Sivas Kongresi’nde alınan kararları Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleriyle ilişkilendirebilirsiniz? Neden?

8.Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

SORU: Sivas Kongresi’nde alınan kararları Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleriyle ilişkilendirebilirsiniz? Neden?

CEVAP: Bağımsızlığa olan inancı;“manda ve himaye tamamen reddedilmiştir.”
Birleştirici ve bütünleştirici özelliği; tüm yararlı cemiyetleri tek çatı altında birleştirmiştir.
Liderliği; Kongreye başkanlık yapmıştır.
Vatan ve millet sevgisi; Her türlü tehdit ve tehlikeye rağmen kongrenin toplanmasını sağlamış ve ülkenin bağımsızlığı ile ilgili kararların alınmasına ortam hazırlamıştır.

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler neler olmuştur?

8.Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 42.Sayfa Cevapları

SORU: Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler neler olmuştur?

CEVAP: *Toplanış şekli bölgesel, alınan kararlar geneldir.

*Mustafa Kemal başkanlığında 9 kişilik Temsil Heyeti kuruldu

*Vatanın bütünlüğü, bölünmezliği ilk defa vurgulandı. “Milli sınırlar” ifadesi ilk kez kullanılmıştır.

*Manda ve himaye ilk kez reddedildi.

SORU: İstanbul Hükûmetinin tutumunun nedenleri neler olabilir?

CEVAP: İstanbul İtilaf devletlerinin işgali altındaydı. Resmi olarak ortada İstanbul Hükümeti olsa da tüm kararlar işgalciler tarafından veriliyordu. Mustafa Kemal bu durumu Amasya Genelgesinde şöyle belirtmişti: ” İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumlulukları yeriene getirememektedir”
İşgal güçleri Msutafa Kemal’in kendilerine karşı başlattıkları Milli Mücadeleyi engellemek için İstanbul hükümetine baskı yaparak durdurmak için bu kararı aldırmışlardır. Ayrıca başta Damat Ferit olmak üzere İstanbul hükümeti içindeki pek çok kişi milli mücadeleye karşıydı.

Amasya Genelgesi’nin maddelerinden yararlanarak Kurtuluş Savaşı’mızın amacını yöntemini ve gerekçesini hangi cümlelerle ifade edebilirsiniz?

8.Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

SORU: Amasya Genelgesi’nin maddelerinden yararlanarak Kurtuluş Savaşı’mızın amacını, yöntemini ve gerekçesini hangi cümlelerle ifade edebilirsiniz?

CEVAP: Gerekçe: Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının teh­likeye girmesi (1. ve 2. madde)
Amaç: Milletin bağımsızlığını sağlamaktır. (3. madde)
Yöntem: Milli mücadeleyi halk yapacaktır. (3. madde) Nasıl organize edileceği (4. ve 5. madde)
Amasya Genelgesi’nde millet iradesine dayanarak yeni bir devlet kurmaya doğru gidildiği ortaya konmuştur

SORU: Kâzım Karabekir Paşa’nın bu hareketinin Millî Mücadele’miz için önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

CEVAP: Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Osmanlı devletinin tüm orduları dağıtılmasına rağmen doğuda bulunan Kazım Karabekir ordsunu dağıtmamıştı. Bu yüzden hem Anadolu’nun hem de kurtuluş mücadelesinin lideri olam Mustafa Kemal’in güvenliğinin sağlanması için önemli katkıları olmuştur. İstanbul hükümeti Msutafa Kemal’i görevden alması üzerine Kazım Karabekir’in desteği Milli Mücadelemizin başarıya ulaşmasının teminatı olmuştur.

Abdurrahman Kamil Efendi Halkın doğrudan doğruya egemenliğini eline alması sözüyle neyi anlatmak istemiş olabilir?

8.Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

SORU: Abdurrahman Kâmil Efendi “Halkın doğrudan doğruya egemenliğini eline alması” sözüyle neyi anlatmak istemiş olabilir?

CEVAP: Osmanlı devleti saltanatla yönetildiği için halkın yönetimde bir etkisi yoktu. İşgallerde padişahın etkisiz davranması kurtuluş için tek çare kalmasına yol açıyordu. O çare de halkın katılımıyla başarıya ulaşacak olan kurtuluş mücadelesidir. Halkın etkisiyle vatan kurtulduktan sonra halkı egemenliğine dayalı bir yönetim şekline geçilecekti.

Mustafa Kemal’in kendisini kafesteki bir kuş gibi hissetmesinin nedenleri neler olabilir?

8.Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

SORU: Mustafa Kemal’in kendisini kafesteki bir kuş gibi hissetmesinin nedenleri neler olabilir?

CEVAP: Mustafa Kemal Suriye cephesinden başkent İstanbul’a döndüğünde işgal edilmiş olduğunu gördü. Ayrıca Anadolu’nun da yer yer işgal edildiğinde haberi vardı. Vatanın kurtuluş mücadelesi için bir şeyler yapması gerekiyordu. Ancak İstanbul fiili olarak işgal altında olduğu için hiç bir şey yapamıyordu. Bunun için Anadolu’ya geçmesi gerekiyordu. 9.Ordu Müfettişliği görevinin verilmesiyle Anadolu’ya gidecek olması Mustafa Kemal’in kendi tabiriyle kafesten kurtulması anlamına geliyordu.

Mustafa Kemal “Geldikleri gibi giderler!” Sözünü Neye ve Hangi Güce Güvenerek Söylemiş Olabilir?

8.Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

SORU: Mustafa Kemal “Geldikleri gibi giderler!” sözünü neye ve hangi güce güvenerek söylemiş olabilir?

CEVAP: I.Dünya savaşının bitmesiyle Mustafa Kemal İstanbul’a geldiğinde düşman gemilerini gördüğünde bu tarihi lafı söylemiştir. Mustafa Kemal bu sözüvatanın kurtuluşuna olan güveninden dolayı söylemiştir. Mustafa Kemal’in güvendiği güç halktır. Mustafa Kemal’in kurtuluş mücadelesi boyunca en önemli sloganı milli iradedir.

SORU: Mustafa Kemal’in verdiği bu karar onun hangi kişisel özelliklerinden kaynaklanmış olabilir? Neden?

CEVAP: Mustafa Kemal’in bu kararı vermiş olması kendine ve milletine olan güveninden kaynaklanmaktadır. Bu güvenin var olma nedeni de Mustafa Kemal’in vatanseverliğidir.

Mustafa Kemal’in Sözlerine Göre Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

SORU: Mustafa Kemal’in Yukarıdaki sözlerine göre milli cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?

CEVAP: Mustafa Kemal’in sözlerine göre milli cemiyetlerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
1. Türk milleti kendilerini yok etmek isteyen işgallere karşı mücadele etmek için cemiyetleri kurmuşlardır.
2. Cemiyetlerin herhangi siyasi ve ideolojik amacı yoktur.
3. Milli cemiyetlerin ortak amacı işgalcilere karşı vatanın bütünlüğünü sağlamaktır.