Yazının Kullanılması Medeniyetlerin Gelişimini Nasıl Etkilemiştir?

p7

Bu yazımızda yazının kullanılması medeniyetlerin gelişimini nasıl etkilemiştir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanların bir arada yaşama ihtiyacında ortaya çıkmış bir sistemler bütünü olarak medeniyet gelenek, görenek, örf, adet, din, dil, ırk gibi kavramlardan doğrudan beslenen ve bununla beraber iklim ve coğrafyadan da etkilenen bir kavramdır.

Medeniyetlerin şekillenmesi, nesilden nesle aktarımı, uzun yıllar boyunca kalıcı hale gelmesi dil ile sağlanır. Dil medeniyet inşasında en önemli bir araçtır. Konuşma dilinin gelişmişliği bir medeniyetin daha fazla coğrafya ve insana etki etmesini ve yayılmasını sağlar.

Bu yayılmacılık karşısında konuşma dilinin yazıya aktarılması, yazının kullanılması kalıcılığı sağlar. Kalıcı bir medeniyet inşasından yazının kullanılması, eğitim ve öğretimin gelişmesini sağlar. Tarih ile beraber birçok bilim, ilim ve tekniğin gelişmesini başlatır ve devamını sağlar.

Yazının eğitim ve öğretimde kullanılması, birçok disiplinin gelişmesinde en önemli etkendir. Okul sistemlerinin içinde okuma ve yazma eğitim ve öğretiminin birinci sırada yer alması yalnızca bir mantık olgusu değildir. Eğitim ve öğretimin gelişmesi demek, siyasetin, idarenin, hukuk sistemlerinin, sağlık sistemlerinin, teknolojinin, bilimin, sanayinin, ticaretin ve birçok iş ve hareket sahasının gelişmesini sağlar. Bu da doğrudan bir medeniyet oluşturma fikrini kuvvetlendirir.

Yazının haberleşmeyi sağlaması, kalıcılığı sağlaması, bilginin ulaşılabilir olmasını kolaylaştırması, bilginin saklanabilir olmasını sağlaması bir medeniyetin kuran en önemli özellikleridir. Her şeyden önce yazı gelir. Yazıdan sonra yaşamak gelir. Çünkü yazı, medeniyetin nesiller boyu devamını sağlar. Bu devamlılıkta öğrenmeden ve bilmeden yaşamak mümkün değildir. Yazı, medeniyetleri yaşatan en önemli buluştur.

Yazının Kullanılması Medeniyetlerin Gelişimini Nasıl Etkilemiştir Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir