Virgülün Kullanım Alanları

Virgül Nerelerde Kullanılır, Virgülün Kullanım Alanları

Virgül ( , )

 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

Her gün ağaçlar, kuşlar, böcekler, doğa yepyeni bir sabah uyanır.

 1. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

Biz bu işi istedik, yaptık, başardık.

 1. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur:

Uzak şehirlerde yaşayan akrabalarımız, her yaz tatillerini geçirmek ve bizlere olan hasretlerini giderebilmek için yüzlerce kilometre öteden kalkıp yanımıza gelirlerdi.

 1. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:

Sen bu işi başarırsan ki sanmıyorum, hepimiz gerçekten çok şaşıracağız.

 1. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

Akşam, yine akşam, yine akşam,

Bir sırma kemerdir suya baksam

 1. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur:

Ödevini hemen bitir, diye seslendi annem.

 1. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:

– Siz de yarın bizimle gelecek misiniz, diye sordu.

 1. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

Kapıyı aralayarak evin hanımına,

-Misafirleriniz geldi efendim, dedi.

 1. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:

Peki, şartlarınızı değerlendirip size haber vereceğiz.

 1. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

Genç, adamın kendine doğru geldiğini fark etmedi bile.

 1. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

Sayın Müdürüm, istediğiniz çalışmaları tamamladık.

 1. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır:

73,98 (Yetmiş üç tam yüzde doksan sekiz)

 1. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur:

İlk önce teşekkür edip, nezaket göstererek sözlerine başladı.

UYARI: Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz:

 1. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur:

Bu, bizim gibi insanlar için çok büyük bir hedeftir.

 1. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

Ömer Seyfettin, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1940

Virgülün Kullanıldığı Yerler ve Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir