Ulufe Ve Cülus Bahşişi Nedir

Bu yazımızda kısaca ulufe ve cülus bahşişinin ne olduğuna değineceğiz.

Ulufe; Osmanlı İmparatorluğu’nda kapıkulu askerlerine her üç ayda bir kez olmak üzere verilen maaşa denir.

Ulufe, sadece kapıkulu askerlerine üç ayda bir defa olmak üzere ödenir. Bu maaş merkez hazineden nakit olarak çıkartılır ve askere takdim edilir. Bu dağıtılan maaş ise ana kütük defterine kaydedilir. Aynı zamanda defterde kayıtlı kişi sayısında verilmekteydi. Maaşını alan askere isminin ve maaş derecesinin yazılı olduğu bir kâğıt maaşla birlikte verilirdi. Bu kağıtların adı ise “esame” dir. Ulufe, Topkapı Sarayı’nda hazırlanan tören ile birlikte askerler verilir. Bu maaşla birlikte dağıtılan yemek ve şekeri askerler yer ise itaatkar olduklarını gösterir, yemez ise isyan çıkaracakları anlaşılırdı.

Cülus Bahşişi; Tahttaki padişahın ölümü veya tahttan indirilmesinden sonra yerine geçen padişahın dağıttığı hediyedir. Bu bahşiş askerlere ve memurlara verilirdi. Dağıtılan bu cülus bahşişinin miktarı her kademede aynı miktarda değildi. Örneğin; Yeniçeriler üçer bin, sipahiler biner, acemi oğlanları ikişer, cebeciler ve topçulara biner akçe alırdı. Memur sınıfındaki sadrazama otuz bin, müderrislere üç bin, defterdara yirmi bin, nişancıya otuz bin, reisülküttaba yedi bin akçe cülus bahşişi takdim edilmesi kararlaştırılmıştı. Cülus bahşişin Yıldırım Bayezid uygulamaya koymuştur. Ancak Fatih Sultan Mehmet, Kanunname-i Ali Osman’da yazılı hale sokmuştur. 16. yy’da ise yeniçeriler dağıtılan bahşişleri beğenmeyince isyanlar çıkarmıştır. Bu duru ise ülkeyi derinden sarsmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir