Türkiye’de Nüfus Artışının Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca

s11

Bu yazımızda Türkiye’de nüfus artışının nedenlerinden ve sonuçlarından kısaca bahsedeceğiz.

Ülkemizde nüfus artışını etkileyen doğal nedenler doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasıdır. Bununla beraber sağlık, iklim, beslenme şekilleri ve ekonomik refah düzeyi de nüfus artışına sebep olmaktadır.

Ülkemiz genç nüfusuyla dünyanın en genç ülkelerinden biridir. Türkiye’nin nüfus artış hızı binde 12 civarlarında seyretmekteydi. Bu durum zamanla azalmaya başlamıştır.

Sağlık koşullarının iyi olması, hastanelerin artması, sağlık teknolojisinin gelişmesi, sağlığın bir devlet politikası haline gelmesi, ulaşımın gelişmesi nüfusun artmasına neden olmaktadır.

Tarım ve gıdanın insan sağlığını tehdit eden salgın hastalıklardan muhafaza edilmesi, hayvancılık steril ortamlarda yapılması, çevre kirliliğinin az olması ve sağlıklı besin kaynaklarına ulaşımın kolay olması nüfus artışının nedenlerindendir.

Aile planlamalarının doğal akışını bırakılması, doğum kontrollerinin azaltılması, doğru beslenme şekilleri ve iş sahasının gelişmişliği, ekonomik refah seviyesinin yükselmesi nüfus artışının sebeplerindendir.

Bununla beraber nüfus artışı bazı sorunlar getirmektedir. İç göç dalgalanmalarının yoğunlaştığı yerler terk edilmektedir. Göç edilen yerlerde şehirleşme bir sisteme bağlanamamaktadır. Dengesiz gelir dağılımları, konut yetersizliği, çevre kirliliği, eğitim sıkıntısı, işsizlik oranın artması, kalkınma hızının düşmesi gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Son yıllarda Türkiye’deki nüfus artışı binde 12’den binde 6’ya düşmüştür. Bunda yanlış beslenme, çevre kirliliği, aile yapılanması planlamaları ve doğum kontrolleri rol oynamaktadır. Bu büyük ve köklü devletlerin karşılaştığı bir problemdir. Büyük ve köklü devletler nüfus artışı için teşvikler geliştirmektedir. Türkiye de bu teşvik yollarına başvurmaya başlamıştır.

Türkiye’de Nüfus Artışının Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir