Türkiye'de Bulunan Toprak Çeşitleri Nelerdir

Bu yazımızda kısaca Türkiye”de bulunan toprak çeşitlerini neler olduğuna değineceğiz.

Taşınmış Topraklar; Bu toprakların bir diğer adı azonal topraklardır. Bu tip topraklar pek çok minerali bünyesinde barındırdığı için oldukça verimlidir. Bu topraklar bulunduğu alanın karakteristik özelliği hakkında bilgi vermez. İşte bu tür topraklar;

– Alüvyal Toprak : Akarsuların taşıyıp getirdiği delta ovalarının yakınlarında olan geçirimli topraklardır. Bu tip topraklar tarım faaliyeti için oldukça uygundur.

– Lös : Bu tür topraklar rüzgarın etkisiyle meydana gelir.

– Moren Toprakları : Bu tür toprakları buzullar taşımıştır. Daha çok ülkemizde dağların zirvelerinde bu tip topraklara rastlamak mümkündür.

Yerli Topraklar; Bu online slots topraklar ikiye ayrılır;

Nemli Bölge Toprakları; Fazla yıkanmış ve minerallerinden ayrılış, tuz ve kireç oranı az ancak demiri çok olan topraktır. Bu tip topraklara en çok Karadeniz bölgesinde rastlamak mümkündür. İşte bu topraklar;

– Laterit Topraklar : Doğu Karadeniz kıyısında sıklıkla görülen verimsiz topraklardır.

– Podzol Topraklar : Batı Karadeniz’de sıkça görülen soğuk ve nemli bölgelere has topraklarıdır.

– Terra-Rossa Topraklar : Demir oksit bakımından zengin kırmızı topraklardır. Daha çok Akdeniz bölgesinde bu topraklara rastlamak mümkündür.

– Kahverengi Orman Toprakları : Ormanlık alanlarda bulunan verimli topraklardır.

Kurak ve Yarı Kurak Bölge Toprakları; Az yıkanmış, tuz ve kireç bakımından zengin topraklardır. Bu tip topraklara daha çok İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde rastlamak mümkündür. Bu tür toprakla şunlardır;

Çernezyom Toprak : Humus bakımından zengin aşırı verimli topraklardır. Daha çok Erzurum-Kars civarında bu topraklara rastlamak mümkündür. Ancak tarım yapmaya bölgenin iklimi uygun değildir.

Kestane Renkli Bozkır Topraklar : Karasal iklimin yaygın olduğu bölgenin topraklarıdır. Verimlidir. Ülkemizde en çok bu tür toprağa rastlanılır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir