Türkçeyi Yabancı Kelimelerden Nasıl Koruruz

Türkçe, sondan eklemeli bir dildir ve oldukça kolay olan bir dildir. Fakat son dönemlerdeki zaman dilimlerine baktığımızda Türkçe diline çok farklı sözcüklerin ya da sözcük gruplarının girdiğini görmekteyiz. Bu durum zamanla Türkçeyi asimile etmiştir.

Teknoloji çağına girmemiz ile birlikte Türkçe’de de gözle görülür ciddi bir şekilde değişmeler gözlenmiştir. Teknoloji aletlerinin isimlerine Türkçe kavramlar bulunması yerine yabancı sözcükler kullanmılmaya başlanmıştır. Örneğin; yazıcı yerine printer, fare yerine mouse, kaset çalar yerine walkman gibi terimler kullanılmıştır. Bu durum Türkçe dilini oldukça yıpratmış ve dil asimile olmaya başlamıştır yani özlük özelliklerini kaybetmeye başlamıştır.

Türkçeyi diğer yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ya da korumak aslında çok zor bir şey de değildir. Çünkü Türkçe, kelime hazinesi olarak zengin bir dildir ve sonradan eklenen yabancı kelimelere aslında hiç ihtiyacı yoktur.

Eğer Türkçeyi yabancı dillerden korumak istiyorsak öncelikle printer yerine yazıcı, mouse yerine fare, walkman yerine kaset çalar gibi terimleri kullanmalıyız. Tabi ki tüm bu yabancı kelimeler Türkçeye girerken bir taraftan da Türk Dil Kurumu bazı kavramlara Türkçe kavramlar eklemiştir. Mesela, günümüzde sıkça kullanılan “selfie” kelimesinin yerine Türk Dil Kurumu “Öz çekim” adını vermiştir. Aslında bu çalışma da bir nevi Türkçeyi koruma çabalarıdır. Ayrıca Türk Dil Kurumu Türkçeyi sadeleştirmek ve yabancı kelimelerden korumak adına otobüse çok oturgaçlı götürgeç, yumurtaya fırlangıç gibi isimler de vermişlerdir. Yani aslında Türkçeye ait kelimeleri kullandığımızda Türkçeyi yabancı kelimelerden korumak hiç de çok bir iş değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir