Türk Destanları Nelerdir Kısaca Açıklaması

s3

Bu yazımızda Türk Destanları nelerdir kısaca açıklaması kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türkler, İslamiyet önce ve İslamiyet sonrası olarak birçok destana sahiptir.

İslamiyet önce Türk Destanları:

Yaratılış Destanı: Dünya’nın ve Türkler’in nasıl yaratıldığından bahseder. Irkların ve şeytanın yaratılış maksadını izah eder.

Alper Tunga Destanı: Hemen her destanda olduğu gibi Türk Komutan Alper Tunga’nın İran’a karşı girdiği savaşlardaki yiğitliğini ve askerlerin cesaretini anlatır.

Saka Destanı: Türkler ile İskender arasında geçen savaşları anlatır.

Oğuz Kağan Destanı: Tarihteki en ihtişamlı Türk hükümdarlardan biri olan Mete Han’ın savaşlarından ve devlet stratejilerinden bahseden destandır.

Attila Destanı: Hun hükümdarı Attila Han’ın Avrupa toprakları üzerindeki mücadelesini anlatır.

Bozkurt Destanı: Savaşta yaralanan bir Türk askerine, dişi kurt tarafından bakıldığını anlatan destandır.

Ergenekon Destanı: Bir savaşta yenilen Türk askerlerin, savaş sonrası yeniden güçlenerek ikinci sefer galip gelmelerini anlatan destandır.

Türeyiş Destanı: Uygur Hanı’nın kızlarının Tanrı ile evlenip, çoğalmasını anlatan destandır.

Göç Destanı: Türkler’in Çin ile olan mücadelesinde kutsal taşın Çinliler’e verilmesiyle Tanrının Türkler’i cezalandırdığını anlatan destandır.

İslamiyet sonrası Türk Destanları:

Satuk Buğra Han Destanı: Karahanlılar’ın İslamiyet’i kabul edip, fetih hareketlerine başlamasını anlatır.

Manas Destanı: Müslümanların, Putperestlerle olan mücadelesini anlatır.

Cengizname: Cengiz Han’ın hayatını anlatan, Orta Asya coğrafyasında geçen bir destandır.

Edige: Altınordu Devleti’nin Timur tarafından nasıl yıkıldığını anlatan bir destandır.

Battalname Destanı: Emevi – Bizans mücadelesinde Battal Gazi isimli kişinin mücadelelerini anlatan destandır.

Danişmenname: Anadolu Danişmendliler’in kuruluşunu ve Danişmend Gazi’nin hayatını anlatan destandır.

Köroğlu Destanı: İslami bir motifi olmayan fakat “Tüfek icat oldu mertlik bozuldu.” gibi özlü sözler içeren ve dünyanın seyrini anlatan bir destandır.

Timur Destanı: Timur’u ve Timur Devleti’nin kuruluşunu anlatan bir destandır.

Saltuk Gazi Destanı: Cihatla İslamiyet’i yaymak için görevli olan Saltuk Gazi’nin hayatını anlatan destandır.

Türk Destanları Nelerdir Kısaca Açıklaması Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir