Tarihe Yardımcı Bilimler Hangileridir

Bu yazımızda tarihe yardımcı bilimlerin hangileri olduğuna kısaca değineceğiz. İşte o bilim dalları şunlardır;

– Coğrafya; Tarihsel olayların gerçekleştiği bölgenin fiziki ve beşeri özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

– Arkeoloji; Toprağın ve suyun altında saklanmış olan tarihi eserlerin gün yüzüne çıkmasına yardımcı olan bir bilim dalıdır.

– Kronoloji; Tarihi olayların zamanlarını tespit eden ve  bu gibi vakaların tarihsel önceliğine göre sıralanmasını sağlayan bilim dalıdır.

– Paleografya; Eski yazıların okunmasına yardımcı olan bilim dalıdır.

– Epigrafya; Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılmış yazıları, kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.

– Sosyoloji; Toplumda gerçekleşen sosyal olayları gözlemleyen bilim dalıdır.

– Antropoloji; Toplumların ırk yapılarını inceleyen bilim dalıdır.

– Filoloji; Dilleri ve diller arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.

– Etnografya; Örf, adet, gelenek ve görenekleri inceleyen bilim dalıdır.

– Diplomatik; Günümüz tarihine kadar ulaşmış olan resmi belgeleri, fermanları inceleyen bilim dalına denir.

– Heraldik; Resmi belgelerde olan mühür, arma ve özel işaretlerin kimlere ait olduğunu tespit etmek amacıyla inceleyen bilim dalıdır.

– Nümizmatik; Eski dönem paralarını inceleyen bilim dalıdır.

– Felsefe; Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlayan bilim dalıdır.

– Toponomi; Yer isimlerini inceleyen bilim dalına denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir