Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

c3

Bu yazımızda tarih dersine nasıl çalışılır kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Tarih disiplini toplum yapılarını şekillendiren, gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri, sosyal ve kültürel dokuyla birlikte siyasi sistemlerini nedensellik çerçevesi içinde inceleyen bir ilimdir.

Tarih disiplini, ilk ve orta dereceli okullarımızda ve lisans programlarında okutulan bir derstir. Dünya Tarihi, Avrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, Cumhuriyet Tarihi olarak alt dalları da bulunmaktadır. Bu nedenle bütün insanlık tarihini kapsayan bir kaynak alanıyla öğrencileri en çok zorlayan derslerden biridir.

Tarih dersi, çok kitap okunarak ve yer yer araştırma yapılarak rahatlıkla öğrenilebilecek bir derstir. Tarih dersi sosyal bir bilim olduğundan sözel diye bir sınıflamanın içine dâhildir. Bu nedenle işin içine ezber yönteminin girebileceği düşünülebilir. Fakat bu yanlıştır.

Tarih disiplini bir neden – sonuç ilişkisine dayalı olduğundan, bu disiplinin çalışma yöntemi de neden – sonuç ilişkisine dayalı olmalıdır. Tarih yıllarının ezberlenmesi yanlıştır. Fakat neden – sonuç ilişkisi içerisinde olayların tarihi seyrini anlayabilmek için yıllar üzerinden gitmek bir kronolojik tarih bilgisi edinmeyi kolaylaştırır.

Eğer amaç kronolojik tarih bilgisinin dışında dallanan sanat tarihi, edebiyat tarihi gibi alanlarda yoğunlaşmaksa çok fazla kitap taraması yapılması gerekir. Her kitap okunmaz, doğrudur. Bu nedenle bir kitap okuma yöntemi ve seyri geliştirmek gerekir. Bu nedenle kaynak taraması yapılmalıdır. Kaynak taramaları ele aldığınız işi daha nitelikli kılar.

Tarih dersi ağır metodoloji içeren bir ders değildir. Kısa vadede pragmatik çözümlerle birçok ders gibi halledilebilir. Fakat kesinlikle ezberden nefret eder. Nedensellik her zaman tarihin sevdiği yoldur.

Tarih Dersine Nasıl Çalışılır Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir