Türkiye’de Kaç Tane İklim Vardır

Bir bölgede ya da ülkede görülen iklim tipleri o bölgenin denize olan uzaklığı, yer şekilleri özellikleri gibi durumlara göre farklılık göstermektedir. Bu yazımızda Türkiye’de kaç tane iklim vardır kısaca sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

Ülkemizde birden fazla iklim tipi hüküm sürmektedir;

 • Karadeniz İklimi: Karadeniz bölgesinde ve yağış alan diğer bölgelerimizde görülür. Bu iklim tipinde her mevsim neredeyse yağış görülmektedir. Dolayısıyla da güneşli gün sayısı oldukça azdır.
 • Karasal İklim: Daha çok iç bölgelerde yani denize uzak olan bölgelerde görülmektedir. Kar yağışı çok fazla görülürken aynı zamanda sıcaklık farkı da fazla olmaktadır.
 • Akdeniz İklimi: Ege ve Marmara Bölgesinde görülen iklim tipidir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar da ılık geçmektedir.

Türkiye’de Kaç Tane İklim Vardır Başlıklı Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıda Yer Alan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Fırsat İle İlgili Sohbet

İnsanların hayatında şaş kaza karşılarına çıkan olumlu olan ve olumlu gelişmelere kapı aralayan durumlara “Fırsat” denir.

Bu yazımızda sizlerle fırsat ile ilgili sohbet yazısı örneğimizi paylaşacağız.

Fırsat, insanların yaşamlarını büyük oranda değiştirebilecek güce sahip olan durumlardır. İnsanlar yaşamları boyunca sayılı bir kaç fırsat ile karşı karşıya gelirler. Fırsatlar, geleceğe dair güzel gelişmeleri aralayan anahtardır.

İnsanların karşısına gelen hayatlarındaki en büyük büyük fırsat; sahip oldukları eğitim olanaklarıdır belki de…Eğitim olanaklarını fırsat bilerek iyi değerlendiren bir birey geleceğinin temellerini de sağlam olarak atmış olur.

Bir diğer fırsat ise bireylerin karşılarına gelen iş kapılarıdır. İnsanlar karşılarına çıkan iş fırsatlarını iyi değerlendirip kendilerini bu fırsatlar doğrultusunda geliştirmeyi başarabilirlerse aynı zamanda daha iyi bir yaşam standardına sahip olabilirler. Bu nedenle de karşımıza çıkan fırsatları bir anda geri itmemeliyiz.

Fırsat İle İlgili Sohbet Örneğimiz Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıda Yer Alan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

10 Tane İsim Kökü Cümlesi

Türkçede bir kelime dizinin cümle özelliği kazanabilmesi için öncelikle mutlaka bir yüklemi olmak zorundadır. Aksi takdirde yüklemi olmayan bir kelime grubu cümle özelliği taşıyamaz. Yüklemler fiil köklü ya da isim köklü olabilirler. -mek, -mak eki alan kökler fiil kökler olurken bu ekleri almayan kelimeler ise farklı ekler alarak isim köklü cümleler oluştururlar. Bu türlerle yapılan cümleler de isim köklü ve fiil köklü cümleler olarak ayrılmaktadır.

10 Tane İsim Kökü Cümlesi:

 • Oturmaya gitmek için saat geç.
 • Bu akşam hava çok soğuk.
 • Yurdun yolu yürüme 10 dakikaymış.
 • Sınavda verdiğim cevapların hepsi doğruymuş.
 • Masaya bıraktığın çöpü al.
 • Kalemliğim sizde kalmış.
 • Ağaçları budadık.
 • Yer çok soğuk.
 • Kız istemeye gitmişleri.
 • Neşeli olmalı insan. 

10 Tane İsim Kökü Cümlesi Örneği Verdiğimiz Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Sorularınızı ve Kendi Örneklerinizi Aşağıda Bulunan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Yalancı Çoban Hikayesi Kısa

Edebiyatımızda oldukça ünlü olan hikayelerden birisi de yalancı çoban hikayesidir. Bu yazımızda sizlere yalancı çoban hikayesi kısa bir şekilde aktaracağız. Umarız faydalı olur.

YALANCI ÇOBAN

Bir zamanlar bir köyde bir çoban yaşarmış. Bu çobanın bir gün canı çok sıkılmış. Köylülere şaka yapmak isteyen çoban, bütün köylülere kurdun koyunları zaptettiğini söylemiş. Bunu duyan köylüler silahlarını kaptıkları gibi koyunların yanına koşmuşlar. Bir de bakmışlar ki böyle bir şey yok ve geri evlerine dönmüşler.

Akşam olunca gerçekten kurt koyun sürülerine saldırmış. Çoban ise ne kadar bağırdıysa da hiç bir köylü kılını kıpırdatmamış çünkü bütün köylüler çobanın yine şaka yaptığını düşünmüşler. Ama bu sefer gerçekmiş. O gece yalanı çobanın şakası yüzünden bütün sürüyü kurt kapmış.

Yalancı Çoban Hikayesi Kısa Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Önerilerinizi Aşağıdaki Yorum Alanından Hemen Bize İletin. 

Beyaz Diş Kitabı İle İlgili Sorular

Beyaz Diş kitabında insanların hayvanların hayatına nasıl etki ettiği yarı kurt yarı köpek olan Beyaz Diş kahramanının dilinden anlatılmıştır. Ayrıca eserde insanların hayvanlara olumsuz etkilerine karşılık hayvanların insanlara nasıl sevgi gösterdiği vurgulanmıştır.

Bu yazımızda sizler için hazırladığımız beyaz diş kitabı ile ilgili sorular kısaca sizlerle paylaşacağız.

 • Beyaz Diş kitabının yazarı kimdir?
 • Beyaz Diş kitabının baş kahramanı kimdir?
 • Beyaz Diş kitabında olayların geçtiği mekanlar nerelerdir?
 • Beyaz Diş Kitabındaki zaman kavramı hakkında bilgi veriniz.
 • Beyaz Diş kitabında yer alan benzetmelere örnekler veriniz.

Beyaz Diş Kitabı İle İlgili Soruları Sizlere Aktardığımız Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıda Yer alan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Mustafa Kemal Niçin Anayasada Değişiklik ve Düzeltme Yapma Gereği Duymuştur

Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin gelişmesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için bir çok mücadeleye katılmıştır ve aynı zamanda da bir çok çalışmanın altına imzasını atmıştır. Bu yazımızda Mustafa Kemal niçin anayasada değişiklik ve düzeltme yapma gereği duymuştur kısaca sizlere bahsedeceğiz.

Mustafa Kemal, Türk anayasasında gerekli koşulları sağladıktan sonra düzeltme ve değişiklik yapma yoluna gitmiştir. Çünkü mevcut anayasa Türk devletinin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyordu dolayısıyla da yetersiz kalıyordu. Bu nedenle Türk milletinin adaletli ve sistemli bir şekilde ve çağdaş olarak yönetilebilmesi için Mustafa Kemal, anayasada değişiklik yapma yoluna gitmiştir.

Mustafa Kemal Niçin Anayasada Değişiklik ve Düzeltme Yapma Gereği Duymuştur Başlıklı Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıda Yer Alan Yorum Kısmından Hemen Bize İletin. 

Yeniçeri Askerlerinin Özellikleri

Osmanlı Devleti her döneminde düzenli ordular oluşturmuştur ve bu ordularda parasız gönüllü olan askerler görev almıştır.

Osmanlı Devleti ordusu bir çok asker grubundan meydana gelmiştir. Bu askerlerden bir kısmı ise Yeniçeri askerleridir. Bu yazımızda yeniçeri askerlerinin özellikleri konusunda sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

 • Osmanlı Devleti ordusunun en önemli olan silahlı askerleridir.
 • Bektaşi geleneğinden gelen yeniçeri askerleri yeniçeri ocaklarında yetiştirilmiştir.
 • Yeniçeri askerleri “Ulufe” adı verilen maaş almışlardır.
 • Padişah tahta çıktığında yeniçeri askerlerine “Culüs” adı verilen bahşiş alırlardı.
 • Yeniçeri askerler bazı durumlarda kazan kaldırarak isyan etmişlerdir.
 • Yeniçeri askerler Yeniçeri Ağası tarafından yönetilmişlerdir.

Yeniçerilerin Özellikleri Nelerdir Konulu Yazımız Hakkındaki Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Bilinçli Tüketici Davranışları

İnsanlar yaşadıkları sürece sürekli mal ve hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla da tüketici konumunda olurlar. Bazı tüketiciler aldıkları mal ve hizmetleri bilinçli bir şekilde kontrol ederek alırken bazı tüketiciler ise gelişigüzel davranırlar. Bu nedenle de bilinçli tüketici olmak son derece önemlidir. Bu yazımızda bilinçli tüketici davranışları kısaca konusunda sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

 • Bilinçli tüketici öncelikle neye ihtiyacı olduğunu ve ihtiyaçları doğrultusunda ne alması gerektiğini iyi bilir.
 • Bilinçli tüketici kesesine uygun olan en ekonomik ürünü almayı tercih eder.
 • Bilinçli tüketici bir malın güncel fiyatlarını takip eder ve pazarlık yeteneği gelişmiştir.
 • Bilinçli tüketici kaliteli mal ve ürünleri almaya özen gösterir.
 • Son olarak da bilinçli bir tüketici özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihine dikkat eder.

Bilinçli Tüketici Davranışları Nelerdir Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Sorularınızı ve Görüşlerinizi Aşağıdaki Yer Alan Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Ünsüz Benzeşmesi İle Ünsüz Yumuşaması Arasındaki Fark

Türk dili sondan eklemeli bir dildir bu nedenle de Türkçede kelimelere bir ek eklenecek ise o kelimenin sonuna eklenmektedir.

Kelimelerin aldığı ekler sonucunda meydana bir çok ses olayı meydana gelmektedir. Bu ses olaylarından ikisi; ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşamasıdır.

Bu yazımızda ünsüz benzeşmesi ile ünsüz yumuşaması arasındaki fark kısaca konusunda sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

Türkçede bir kelimenin sonuna ek getirildiğinde kökün sonundaki pçtk sesleri bcdg seslerine dönüşüyor ise bu ses olayına “Ünsüz yumuşaması” adı verilir.

Şayet tam tersi olarak bir kelimenin sonuna ek geldiğinde kökün sonunda bulunan bcdg sesleri pçtk seslerine dönüşüyor ise bu ses olayına da “Ünsüz benzeşmesi” ya da “Ünsüz sertleşmesi” adı verilmektedir.

Ünsüz Benzeşmesi İle Ünsüz Yumuşaması Arasındaki Fark Nedir Konusundaki Sorularınızı ve Görüşlerinizi Aşağıda Bulunan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Büro ve İş Yerlerinde Temizlik Nasıl Olmalıdır

Temizlik biz insanların her alanında sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için dikkat etmemiz ve özen göstermemiz gereken en önemli hususlardan birisidir. Bu yazımızda büro ve iş yerlerinde temizlik nasıl olmalıdır kısaca sizlere bilgiler aktaracağız.

İnsanlar her yerde gerek beden temizliklerine gerekse çevrelerinin temizliğine dikkat etmelidirler. Bununla birlikte insanlar çalıştıkları büro ve iş yerlerinin temizliğine de dikkat etmek durumundadırlar.

İnsanlar çalıştıkları büro ve iş yerleri sayesinde belirli bir maddi kazanç sağlarlar Dolayısıyla da bir iş yeri ve büro ne kadar temiz olur ise buralara gelen müşteriler de o kadar memnun kalırlar ve bir daha yine aynı iş yerine müşteri olarak gelebilirler.

Büro ve İş Yerlerinde Temizlik Nasıl Olmalıdır Başlıklı Yazımız Hakkında Sorularınızı ve Görüşlerinizi Aşağıda Yer Alan Yorum Kısmından Hemen Bize İletin.