Romanın Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca

p11

Bu yazımızda Türk Edebiyatı’nda önemli bir yeri olan roman türünün özelliklerinin neler olduğundan maddeler halinde bahsedeceğiz.

Tanzimat Dönemi, ıslahat hareketlerinin bir ürünü olarak edebiyatımızda yeri alan roman, aslında Roma İmparatorluğu’na kadar uzanan bir tarihe sahiptir. O dönemlerde halk diliyle yazılan eserlere verilen bir isim olarak insanlığa kazandırılmıştır.

Romanlar, her konu hakkında yazılabilir. Gerçek ve gerçeğe yakın kurgulardan oluşabilir. Yazarının zihin dünyasına ve hayal gücüne bağlı olarak kurguları değişebilir. Tarihi, sosyal, kültürel, siyasi, maceracı olarak ele alınabilir.

Romanların özellikleri:

1- Gerçek ve gerçeğe yakın olayların anlatıldığı eserlerdir.

2- Olay örgüsü etrafında, kısımlardan oluşabilir.

3- Yer, zaman ve kahramanlardan belli şahsiyetler olabilir.

4- Betimlemelere ve benzetmelere sıkça yer verilir.

5- Genelde sade, akıcı ve zengin bir dil anlayışıyla yazılmaktadır.

6- Romanlarda merak, şüphe, kuşku, intikam, entrika gibi kavramlara yer verilir.

7- Ders verici, yol gösterici ve nasihat edici bir şekilde kaleme alınabilir.

8- Romanlarda neden – sonuç ilişkilerine yer verilir.

Romanlar ekonomik bunalımları sosyal sınıflandırılmaları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri, tarihi olayları, siyasal sistemleri konu edinebilir. Doğayı, insan ruhunu ve günlük hayattaki bütün çelişkileri ve olabilecek her şeyi okuyucuya aktarabilir.

Roman, Türk Edebiyatı’na son iki yüz yıldır girmiş olsa da ortaya konulan eserlerle edebiyatın en gelişmiş türlerinden biri olmuştur. Günümüzde sıkça okunan romanlar, senaryolara da uyarlanmaktadır. Filmi çekilen romanlar ve romanı yazılan filmler de mevcuttur.

Romanın Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca Hakkında Yorumlarınız Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir