Osmanlı Devleti Neden Yıkılmıştır Kısaca

c8

Bu yazımızda Osmanlı Devleti neden yıkılmıştır kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Osmanlı Devleti altı yüz yıl boyunca üç kıta ve yetmişiki millete hükümdarlık yapan bir millettir. Osmanlı’yı Osmanlı yapan adalet ve hoşgörü kavramları etrafında bir medeniyet kurmuş dünya görüşüne sahip olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin Afrika’dan Balkanlar’a ve Avrupa içlerine kadar etkili olmasında sistemleşmiş devlet politikaları yer almaktadır.

Osmanlı Devleti, var olduğu altı yüz yıl içinde, dört yüz yıl dünyanın süper gücü olarak görülmüştür. Özellikle bu dört yüz yılın ikinci yarısında bir imparatorluk olarak hareket etmiştir. Asla sömürge faaliyetleri göstermemiştir. Bilimde, sanatta, edebiyatta, tarihte her alanda meşhur yetişmiş insan gücüne sahip olan Osmanlı Devleti altı yüz yılın üçüncü iki yüz yıl diliminde gerilemiştir.

Osmanlı Devleti’nin son iki yüz yılda çağdaş dünya dinamiklerini takip edememesi, büyük devlet olma kompleksi, yönetimdeki zafiyetleri, hukuk sistemlerinin bozulması, bilim ve fen alanında geri kalması, ulaşımdan sağlığa teknik anlamda gelişememesi yıkımın ayak sesleri olarak bilinmektedir.

Osmanlı Devleti, dış ya da karşı dünyanın içinde bulunduğu sosyal, kültürel, etnik, bilimsel ve teknik alt yapıyı iyi takip edememiştir. Bu alanda etkileşime giremediği ve ihdas edemediği bütün devrimsel süreçleri bir yıkım etkisiyle karşılamak zorunda kalmıştır.

Sosyal ve kültürel hayatın hukuk sistemlerinden kopup, adaletsiz ve dayatmacı bir yapı olmasıyla, bilim ve teknik alanında geri kalmışlığın sanayi ve enerji konusunda yetersizliğe neden olması Osmanlı Devleti’ni yıkan en etkili güçtür.

Osmanlı Devleti Neden Yıkılmıştır Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir