Kullanım Amaçlarına Göre Harita Çeşitleri

Harita Türleri Nelerdir, Kullanım Amaçlarına Göre Harita Çeşitleri

1 – GENEL HARİTALAR : Atlas ve duvar haritaları gibi haritalar genel haritalar olarak isimlendirilir. Genel haritalar şunlardır:

A – SİYASİ VE İDARİ HARİTALAR: Ülkelerin her türlü siyasi ve askeri blokların ve kıtaların sınırlarını gösteren haritalara siyasi harita adı verilmektedir. İdari haritalar ise ülke içindeki il, ilçe, kasaba ve köy gibi idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalardır.

B – BEŞERİ VE EKONOMİK HARİTALAR: Nüfus özelliklerini, nüfus dağılımını, insanların dinlerini, dillerini, kültürlerini gösteren haritalara beşeri harita adı verilmektedir. Ekonomik haritalar ise insanların ekonomik faaliyetleri ve geçim kaynakları ile ilgili bilgi vermektedir.

C – FİZİKİ HARİTALAR: Yeryüzü şekilleri hakkında bilgi veren hartalardır. Yükseltiler, dağlar, ovalar, derinlikler fiziki haritalar tarafından gösterilmektedir.

2 – ÖZEL HARİTALAR: Genel amaçlar dışında uzman kişiler tarafından hazırlanmış olan özel kullanımlı haritalardır. Bu haritalar bitki örtüsünü, toprak türlerini, ulaşım yollarını, sıcaklık ve basıncı vb. gösterebilir.

 

Haritalar Hangi Amaçlarla Kullanılır Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir