Kromozom Sayısı İle Canlının Gelişmişliği Arasında Bir İlişki Var mıdır

Kromozom Sayısının Gelişmişlik İle İlgisi, Kromozom Sayısı İle Canlının Gelişmişliği Arasında Bir İlişki Var mıdır

Kromozomlar, çok düzenli olarak, kendi üstüne sarmallanmış devasa DNA molekülleridir.

Hücre çekirdeğinde yer almakta olan kromozomlar ipliksi bir yapıda bulunmaktadırlar. Bu yapılar içerik olarak molekül yapıları çok iyi bilinen DNA (deoksiribo nükleik asit) zinciri ile histon denilen protein zinciri tarafından meydana getirilmektedirler. DNA adı verilen zincirler de özgül proteinleri sentezlemekle yükümlü olan gen adı verilen birimlerden meydana gelmektedir.

Canlıların gelişmişliği ile kromozom sayısı ile bir ilişki kurulmak istendiğinde bu durumda kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir ilişkinin olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir Bu ikisi arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır. Örneğin en gelişmiş canlı olan insanda 46 kromozom varken at kuyruğu bitkisinin kromozom sayısı 216 adettir ve insana göre oldukça faladır. Canlıların gelişmişlik düzeyini belirleyen şey kromozom sayısı değil kromozomlar üzerinde bulunan genlerin yapı ve düzenleri ile ilgilidir.

Kromozom Sayısının Gelişmiş Canlılar İle İlişkisi Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir