İsim ve Fiil Kökü Ne Demektir

Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök adı verilmektedir. Yalnız bu anlamlı en küçük parçanın da sözcüğün bütünü ile ilgisinin bulunması gerekmektedir. Örneğin “balıkçılık” kelimesinin anlamlı en küçük parçası “bal”dır. Ancak bu kelimenin kökünün bal olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bal kelimesinin balıkçılık kelimesi ile hiçbir ilgisi yoktur. Kökler isim ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1.İsim kökü: İsim kökleri varlığın adını bildiren ve –mek, -mak eklerini alamayan köklerdir. Aşağıdaki kelimelerin kökleri isim köklerine örnek verilebilir:

*adaletsiz: adalet isim kökü

*Faydacılık: fayda isim kökü

*Başarılı: baş isim kökü

*Yalnızlık: yalın isim kökü

  1. Fiil kökü: Fiil kökleri iş, oluş, hareket bildiren ve –mek,-mak eklerini alabilen köklerdir. Aşağıdaki kelimelerin kökleri fiil köklerine örnek verilebilir:

*Unutkanlık: unut- fiil kökü

*Uykusuzluk: uyu- fiil kökü

*Anlayışlı: anla- fiil kökü

Görüntü: gör- fiil kökü

İsim ve Fiil Köklerine Örnekler Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir