İnsan Hakları Beyannamesinin İçeriği Nedir

İnsan Hakları Beyannamesinin Konusu

İnsan hakları beyannamesi 30 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin içerikleri aşağıdaki konulardan meydana gelmektedir:

 • Madde 1 – İnsanların onurunun ve haklarının eşitliği
 • Madde 2 – İnsanlar arasında ayrımcılık yapılmaması
 • Madde 3 – İnsanların yaşama hakkı olması ve özgür olmaları
 • Madde 4 – Köleciliğin yasak olması
 • Madde 5 – İşkencenin ve aşağılayıcı muamelenin yapılmaması
 • Madde 6 – Kişilerin tanınma hakkı
 • Madde 7 – Herkesin kanun önünde eşit olması
 • Madde 8 – Tüm insanların hukuk önünde hakkını arayabilmesi
 • Madde 9 – Keyfi tutmanın yasak olması
 • Madde 10 – Herkesin adil yargılanma hakkına sahip olması
 • Madde 11 – Masumiyet karinesi ve kanunsuz ceza olmaz kuralı
 • Madde 12- Özel hayatın gizli olması
 • Madde 13 – Tüm insanların seyahat özgürlüğünün olması
 • Madde 14 – Sığınma hakkına sahip olma
 • Madde 15 – Vatandaşlık hakkına sahip olma
 • Madde 16 – evlenme özgürlüğü ve ailenin korunması
 • Madde 17 – Mülkiyet hakkının bulunması
 • Madde 18 – Düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün olması
 • Madde 19 – İfade özgürlüğüne sahip olma
 • Madde 20 – Toplanma ve örgütlenme hakkının bulunması
 • Madde 21 – Katılım hakları
 • Madde 22 – Sosyal güvenlik hakkına sahip olma
 • Madde 23 – Çalışma, adil gelir ve sendika kurma hakkının bulunması
 • Madde 24 – Herkesin dinlenme özgürlüğünün olması
 • Madde 25 – Herkesin yaşam standardının olması
 • Madde 26 – Eğitim hakkının bulunması
 • Madde 27 – Kültürel yaşama katılma hakkının mevcudiyeti
 • Madde 28 – İnsan haklarının mevcut olduğu bir toplumda yaşama hakkı
 • Madde 29 – Hakların sınırlandırılması durumu
 • Madde 30 – Hakları kötüye kullanmasının yasak olması

İnsan Hakları Beyannamesinde Anlatılmaktadır Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir