Halifeliğin Kaldırılmasıyla Hangi Alanlarda Nasıl Değişiklikler Olmuştur?

s8

Bu yazımızda Cumhuriyet Tarihi devrimlerinden halifeliğin kaldırılmasıyla hangi alanlarda nasıl değişiklikler olduğundan bahsedeceğiz.

Saltanat’ın kaldırılmasıyla Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet’in temelleri Atatürk İlke ve İnkılapları’na dayanmaktadır. Bu doğrultuda kaldırılan halifelik ise laik devlet olma yolunda devletin laik olarak sistemleşmesini ve yönetimin yerleşmesini sağlamıştır.

Çok uluslu devlet anlayışının ortadan kalmasıyla tek uluslu devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Türk milliyetçiliği ile şekillenen yeni bir millet olma ideali ulusun egemenliği temeline dayanarak, egemenliği kayıtsız şartsız millete vermiştir.

Hilafet’in kaldırılmasıyla devletçilik, halkçılık ve milliyetçilik alanlarındaki değişiklikler hızlanmıştır. Laik devlet olma yolunda atılan adımlardan şapka kanunu, medeni kanun, kılık kıyafet kanunu, soyadı kanunu ortaya konmuştur. Şeriat mahkemeleri lav edilmiştir. Hukukun üstünlüğü anayasa ile sağlanmıştır. Anayasa önünde bütün halk eşit durumda yer almıştır.

Din ve devlet işleri birbirinden ayrılırken, medreseler, tekke ve zaviyeler kapatılmıştır. Cami merkezli sosyal hayat anlayışı yerine batı modernizmi ve çağdaş uygarlığı getirilmiştir. Bununla beraber kadınlara özgürlükler tanınmış ve seçme seçilme hakkı verilmiştir.

Hilafet’in kaldırılmasıyla sosyal ve kültürel hayat baştan başa değişirken, harf inkılabıyla da İslam harflerinden vazgeçilip Latin alfabesi kabul edilerek, yeni bir dil anlayışı ortaya konmuştur. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurularak yeni bir dil ve tarih anlayışı geliştirilmek istenmiş ve ulus devlet anlayışının, ümmetçilik kültüründen ayrılması sağlanmıştır.

Cumhuriyet, tamamen anayasa doğrultusunda adalet, hak ve özgürlükler sağlayarak, Saltanat ve Hilafet sisteminin yerine ikame edilmiştir.

Halifeliğin Kaldırılmasıyla Hangi Alanlarda Nasıl Değişiklikler Olmuştur Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir