Edebiyat Tarihi Hakkında Bilgi

İki farklı alan olarak karşımıza çıkan edebiyat ve tarih her ne kadar farklı olsalar da aslında birbiri ile çok yakından ilgili olan iki alandır. Çünkü bu dalların ikisi de bir milletin tarihi ve yaşanmışlığı ile yakından alakalıdır. Her edebi eser mutlaka tarih süreci içinde değerlendirilmelidir. Bir edebi eserin yazıldığı dönemin özellikleri bilinmeden o eserin anlaşılabilmesi ve onun hakkında yorum yapılabilmesi mümkün değildir. Örneğin Tanzimat edebiyatı ele alındığında Tanzimat döneminin özellikleri ayrıntısı ile bilinmeli ve eserler bu çerçevede değerlendirilmelidir.

kedebiyat

Edebiyat tarihi eserleri tarih süreci içerisinde incelerken bilimsel yöntemlerden faydalanır. Edebiyat tarihi TDK tarafından: “Bütün edebî hareketleri ve dönemleri, yazarları, şairleri, dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim dalı veya kitap, yazın tarihi. “ olarak tanımlanmıştır.

Edebi eserler ve eseri meydana getiren sanatçılar edebiyat tarihinin konusunu oluşturmaktadır. Edebiyat tarihi eserleri ve yazarları incelerken bu eserlerin ortaya konuldukları dönem ile de yakından ilgilenir. Çünkü hiçbir edebi eser yazıldığı dönemden ayrı düşünülemez. Eserler ve sanatçılar yorumlanırken hem içinde bulunulan dönem hem de bu dönemin esere yansımaları konu edinilir. Milletlerin duyuş, düşünüş ve özellikleri edebiyat tarihi sayesinde çok d aha iyi anlaşılır.

Şair ve yazarlar, edebi akımlar, edebiyatın geçirmiş olduğu değişim ve gelişimler edebiyat tarihinin konusu içine girmektedir. Edebiyat tarihi bunları içinde bulunulan dönemin özelliklerine bakarak inceler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir