Doğal Kaynaklarımız Nelerdir Nasıl Kullanmalıyız?

p8

Bu yazımızda doğal kaynaklarımızın neler olduğundan ve nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğiz.

Bir ülkenin yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları o ülkenin en büyük ve en önemli sermayesidir. Bu sermaye bir fırsattır. Büyük devlet olma ve gelişmiş toplumlar ve devletler içinde yer alma, çağdaş ve modern bir medeniyet ile sosyal devlet olma hedefleri köklü bir iktisadi yapılanma ile sağlanır. Bu iktisadi yapılanmanın temel kaynağı ise doğal kaynaklardır.

Dünya siyaseti, enerji anlaşmaları üzerinden ilerlerken, bütün ekonomik güç dengeleriyle birlikte siyasi iktidar ve istikrar da enerji politikalarıyla güdülmektedir. Bir devletin enerji üretimi ne kadar fazlaysa devlet ve milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü de o kadar yüksek seviyededir.

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, iç denize ve büyük göllerle birlikte çay, dere, ırmak ve nehirlere sahip su enerjisinden üst düzey yararlanması gereken bir ülkedir. Bu su mühendisliği ve su enerjileri açısından değerlendirilmesi gereken bir fırsattır.

Türkiye’nin yeraltı maden zenginlikleri ve yerüstü toprak zenginliği az da olsa petrole sahip olması bununla beraber demir, çelik, çinko, kömür, linyit, taşkömürü, altın, gümüş, krom, bor ve benzeri madenlere sahip olması stratejik açıdan ve milli servet olarak çok değerlidir.

Bu kaynakların doğru ekonomik ve politik yapılandırmalarla çevreye en az zararla kullanılması Türkiye Cumhuriyeti’ni dışa bağımlı bir ülke olmaktan kurtaracağı düşünülmektedir. Özellikle Türkiye’nin bor ve mermer taşı alanındaki üstünlüğü bütün dünya ülkeleri tarafından bilinmektedir. Kaliteli üretim, çevreci politika bu kaynakların korunup, güçlenmesi ve doğru kullanılması için çok gereklidir.

Doğal Kaynaklarımız Nelerdir Nasıl Kullanmalıyız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir