Büyük Hun İmparatorluğu Hakkında Bilgi

MÖ 220-MS 220 yıllarında varlığını sürdürmüş olan Büyük Hun İmparatorluğu tarihte kurulmuş olan en büyük devletlerden bir tanesidir.

Hunlar, Orhun-Selenga ırmakları ve Ötüken bölgesinde varlıklarını sürdürmüşler ve bu bölgede bir devlet kurmuşlardır. Başkentleri Ötüken, kurucusu ve ilk hükümdarları Teoman’dır.

Teoman öldükten sonra yerine oğlu Mete geçmiş.(M.Ö 209) ve onun başarılı devlet adamlığı sayesinde ülke her geçen gün kuvvetlenerek daha da gelişmiştir. Mete Hunlar arasında birlik sağlayarak ardından diğer kavimleri ve Moğolları kontrol altına almıştır. Mete’nin bir diğer önemli icraatı Çin’i vergiye bağlamasıdır.

Mete devletin en önemli hükümdarıdır, onun zamanında Türkler tek bayrak altında toplanmış ve ordu onluk sisteme göre düzenlenmiştir. Mete’nin Çin’i işgal etmemesinin sebebi ise kalabalık bir ülke olan Çin’de Türklerin asimile olmasını engellemektir. Bu nedenle o Çin’i sadece vergiye bağlamıştır.

Mete’nin ölümünün ardından onun yerine oğlu Kİ-ok geçmiştir. Ki-ok Çinli bir prensesle evlenmiş bu nedenle Çin’in Hun İmparatorluğu üzerindeki baskısı artmıştır. Ayrıca devlet adamlarının da Çin ipeklerine ve lükse düşkünlüğü ülkenin zayıflamasına sebep olmuştur.

Sonuç olarak ise MÖ: 58 yılında Hun İmparatorluğu güney ve batı Hunları olmak üzere ikiye bölünmüş ardından Batı Hunları MÖ: 35 yılında Çinlerin egemenliği altına girmiştir. Bir grup Kuzey Hun’u ise Çinlilerin egemenliğine girmektense Avrupa’ya göç etmeyi tercih etmiştir.

Not: Çin ile olan Hun mücadelesine İpek Yolu’na hâkim olma isteği sebep olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir