Bor Nedir Nerede Kullanılır?

p19

Bu yazımızda Türkiye’nin en önemli zenginliklerinden biri olan Bor’un ne olduğundan ve nerelerde kullanıldığından bahsedeceğiz.

Bor bir elementtir. Periyodik sistemde soldan sağa doğru 5. Sırada yer almaktadır. Bor doğada yalın halde bulunmaz. Çeşitli bileşikler oluşturur. Maden yataklarında birikir. Bor çok kıymetli bir elementtir. Dünya rezervinin %65 – 70’i Türkiye’de bulunan Bor elementinin, işlenmesindeki ve kullanılmasındaki teknolojiyle ABD ilk sıradadır. Ülkemizdeki yetersiz teknik alt yapı Bor’dan yararlanmamızı kısıtlamaktadır.

Dünya’da Bor rezervinin en çok Türkiye’de bulunması ülkemiz için bir fırsattır. Bu nedenle gerekli teknik alt yapı destekleri sağlanmalıdır. Bor maden yataklarının birinci seviyede kullanıma açılması ülkemizin enerji ve ekonomi politikaları için gereklidir. Bir ülkenin dışa bağımlılığı azaltıp bitiren yegâne şey, sahip olduğu enerji gücüdür.

Bor birçok endüstriyel alanda kullanılır. Sanayi sektörünün vazgeçilmezidir. Tıpta, tekstilde, cam üretiminde, deterjan yapımında, sıcağa dayanaklı eşyaların yapımında ve teknolojide, yakıt kullanımında, özellikle uçak yakıtı kullanımında, inşaat sanayinde, tarımda vazgeçilmezdir.

Bor, Türkiye’de Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da yoğunlukla çıkarılmaktadır. İşleme teknoloji olmadığından yurtdışına ve özellikle ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. O ülkelerde işlenip kullanıma hazır hale geldikten sonra ithal edilmektedir.

İhracat ve İthalat arasındaki ekonomik uçurum, ülkemizin kalkınmasını yavaşlatmaktadır. İşleme maliyeti milyon dolarları bulmaktadır. Bor’un türevlerine göre bu artıp azalmaktadır. Eğer Bor işleme teknoloji geliştirilemezse, Türkiye bu alanda ekonomik açıdan hep zarar etmeye devam edecektir. Aradaki bu ekonomik uçurum farkı da milletin cebinden çıkmaktadır.

Bor Nedir Nerede Kullanılır Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir