Zati ve Subuti Sıfatlar İle İlgili Ayetler

Zati ve Subuti Sıfat Ayetlerine Örnekler, Zati ve Subuti Sıfatlar İle İlgili Ayetler

Aşağıdaki ayet Allah’ın kıdem sıfatı ile ilgilidir:

“O, her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı sondur; varlığı apaçıktır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.” (Hadid Sûresi: 3. âyet.)

Aşağıdaki ayet Allah’ın beka sıfatı ile ilgilidir:

” Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir, gelip geçici, yok olucudur. Ancak Yüce ve Cömert olan Rabb’ımızın varlığı bâkîdir, ebedidir, son bulmaz.” (Rahmân Sûresi: 26-27. âyetler.)

Aşağıdaki ayet Allah’ın vahdaniyet sıfatı ile ilgilidir:

” Ey Muhammet deki: Allah bir tektir, O hiçbir yere muhtaç değildir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey Ona denk değildir.” (İhlâs Suresi.)

Aşağıdaki ayet Allah’ın kıyam bi-nefsihi sıfatı ile ilgilidir:

” Allah, Ondan başka tanrı olmayan diri ve her an yaratıklarını gözetip duran, hiçbir şeye muhtaç olmayandır.” (Al-i Imran Sûresi: 2. âyet.)

Aşağıdaki ayet Allah’ın hayat sıfatı ile ilgilidir:

” Ölümsüz, diri olan Allah’a güven, Onu özenerek tesbih et.” (Furkan Sûresi: 58. âyet.)

Aşağıdaki ayet Allah’ın ilim sıfatı ile ilgilidir:

” Görüleni de görülmeyeni de bilen, yücelerin yücesi olan Allah’a göre, aranızdan sözü gizleyen ile açığa vuran ve geceye bürünerek ( gecenin karanlığına ) gizlenip gündüz ortaya çıkan arasında fark yoktur.” (Râd Sûresi: 9-10. âyetler.)

Aşağıdaki ayet Allah’ın irade sıfatı ile ilgilidir:

“Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece OL demektir ve o hemen oluverir.” (Nahl Sûresi: 40. âyet.)

Zati ve Subuti Sıfatlar Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

“Zati ve Subuti Sıfatlar İle İlgili Ayetler” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir