Yazı Ve Alfabenin İnsanların Yaşamındaki Etkileri Nelerdir?

c14

Bu yazımızda tarihin dönüm noktalarından birini oluşturan yazı ve alfabenin bulunmasının, insanların yaşamındaki etkilerinin neler olduğundan bahsedeceğiz.

İnsanların tarih boyunca barınma, yeme – içme, giyinmenin yanından en temel ihtiyaçlarından biri de iletişim kurma ihtiyacıdır. Konuşma dilinin yazıya aktarılmasıyla bu daha geliştirilmiştir.

Yazının bulunmasıyla kültürler oluşmuş, insan zekası kendini daha iyi gösterir olmuştur. Yazı ile başlayan insanlık tarihi bilginin ulaşılabilir, aktarılabilir ve saklanabilir olmasını sağlarken, birçok keşfin yapılmasına da imkân sağlamıştır.

İnsanların daha iyi iletişim kurarak anlaşmasını hızlandıran yazı, bilginin aktarılmasını da kolaylaştırmıştır. Bu nedenle medeniyetlerin kurulması, eğitim ve öğretimin gelişmesi sağlanmıştır. Yazıyla birlikte başlayan insanlık tarihi, gelenek ve göreneklerin, örf ve adetlerin gelişmesinde rol oynarken, şehirlerin ve devletlerin ortaya çıkmasında da önemli bir yere sahiptir.

Yazının bulunmasıyla devlet sistemleri gelişirken adalet olgusu da yerleşik hale gelmeye başlamıştır. Bununla birlikte insan hayatı kanunlarla düzene girmeye başlamıştır. Yazının kültürel mirasın kuşaklarca aktarılmasındaki etkisi de büyüktür. Yazılı kaynaklardan edinilen bilgiler insanlık tarihine yol göstermiştir.

Alfabenin geliştirilmesi, yazının öğretilmesini kolaylaştırmıştır. Eğitim ve öğretim gelişmiş, hızla yayılmıştır. İnsanların bilgiye olan ihtiyacı hızla giderilmiştir. Yazı ve alfabe insan hayatına bir hız getirmiştir. Özellikle alfabeyle yazının öğretilmesi kolaylaşınca, bilginin aktarılması da hızlanmıştır.

Sözün uçan kuşa benzetilip zaman içinde değişikliklere uğrayarak insanları yanıltması önlenmiş, yazının kalıcılığıyla bilginin değeri daha iyi anlaşılmıştır.

Yazı Ve Alfabenin İnsanların Yaşamındaki Etkileri Nelerdir Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir