Ünlü Türemesi Nedir Ünlü Türemesi Örnekleri Kısaca

p10

Bu yazımızda ünlü türemesi nedir ünlü türemesi örnekleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Dil Bilgisi’nde ünlü türemesi konuşma dilinin ve yazma dilinin kullanımında önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Konuşma dilinin ve yazma dilinin kolaylaşması ve yaygınlaşmasını sağlar. Telaffuz yeteneği kazandırır.

Dil Bilgisi kurallarının bilinmesi yazma işini daha da kolaylaştırır. Bir insanın kendi dilinin kurallarını bilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Günümüzde öğrencilerin konuşurken güçlük çektikleri gibi yazarken de güçlük çektikleri görülmektedir. Bu nedenle Dil ve Anlatım dersleri okullarda baraj statüsündedir. Dil ve anlatım disiplini küçük yaşlarda öğrencilere aktarılan bir programı kapsar. Bu disiplin üniversite çağına kadar devam eden bir süreci oluşturur.

*Dil Bilgisi’nde Ünlü türemesi, bazı kelimelerin küçültme eki aldıklarında meydana gelir.

Küçültme ekleri: -cık, -cik, -cuk, -cük’tür.

Ünlü türemesi ek ile kelime arasında olur.

Öp – cük > Öp(ü)cük

Gül – cük > Gül(ü)cük

Az – cık > Az(ı)cık

Bir – cik > Bir(i)cik

Dar – cık > Daracık

*Dil Bilgisi’nde ünlü türemesi bazı pekiştirmelerin olduğu yerlerde görülür. Pekiştirme harfleri, “p,r,s,m”dir.

Gündüz – Güp(e)gündüz

Çevre – Çep(e)çevre

Düz – Düp(e)düz

Sağlam – Sap(a)sağlam

Yalnız – Yap(a)yalnız

*Dil Bilgisi’nde Türkçe’ye Arapça’dan geçmiş kelimelerin Türkçeleştirilmesinde kullanılır. Ünlü türemesi burada konuşma dilinin yazıya yansımış halini oluşturur. Telaffuz etme yeteneği kazandırır.

Emr – Emir, Azl – Azil, Nakl – Nakil, Akl – Akıl, Bahs – Bahis, Hükm – Hüküm, Sabr – Sabır, Zikr – Zikir ve benzeri.

Ünlü Türemesi Nedir Ünlü Türemesi Örnekleri Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir