Ünlü Düşmesi Nedir Ünlü Düşmesi Örnekleri Kısaca

p9

Bu yazımızda ünlü düşmesi nedir ünlü düşmesi örnekleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Dil Bilgisi’nde sesli harfler söylerken ağızda oluşturdukları şekil itibariyle ayrılırlar. Geniş ünlüler ve dar ünlüler olarak ikiye ayrılır.

Geniş ünlüler: a,e,o,ö…

Dar ünlüler: ı,i,u,ü…

Dil Bilgisi’nde ünlü düşmesi olayı, iki heceli kelimelerin genelde ilk heceleri geniş ünlü, ikinci heceleri dar ünlü olunca, dar ünlü ile bir ek aldıklarında, ikinci hecedeki dar ünlü yutularak söylenir, düşürülerek yazılır. Ünlü düşmesi, hece düşmesi olarak da bilinir.

İstisnaları vardır. Tek heceli kelimelerde ünlü düşmesi yaşanmaz.

Geniş ünlüden sonra, dar ünlüler gelse hece düşmesi olmaz. Sabun – u > Sabunu, Kabuk – u > Kabuğu

Dar ünlüden sonra dar ünlü geldiğinde bazen ünlü düşmesi olmaz. Sucuk – u > Sucuğu

Geniş ünlüden sonra geniş ünlü geldiğinde ünlü düşmesi olmaz. Petek – i > Peteği

İki heceli kelimeler ikileme oluşturduklarında ünlü düşmesi olmaz. Omuz omuza, Burun buruna…

Örnek:

İsim – im > İsmim, Alın – ım > Alnım, Fikir – i > Fikri, Ömür – ü > Ömrü, Akıl – ı > Aklı

Devir – im > Devrim, Boyun – um > Boynum,  Uyu – ku > Uyku, Yalın – ız > Yalnız

Beyin – in > Beynin, Resim – im > Resmim, Çevir – il > Çevril, Çevir – e > Çevre

Karın – ım > Karnım, Oğul – um > Oğlum, Göğüs – ün > Göğsün, Gönül – ün > Gönlün ve benzeri.

Yardımcı fiil kullanılan yerlerde ve iki kelimenin birleştirildiği yerlerde ünlü düşmesine rastlanır.

Sabır – etmek > Sabretmek, Hapis – etmek > Hapsetmek; Pazar – ertesi > Pazartesi gibi.

Ünlü Düşmesi Nedir Ünlü Düşmesi Örnekleri Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir