Türklerin Orta Asya’dan Göç Etme Nedenleri Kısaca

p1

Bu yazımızda Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Konargöçer hayat tarzına sahip olan Orta Asya Türk toplumları, Orta Asya’dan göç ederken her göç hareketinin belli başlı sebeplerinden harekete geçmişlerdir. Orta Asya coğrafyası, iklimi, yeryüzü şekilleri bakımından göç etmek için uygun bir yerden, terk edilmek zorunda kalınmasının sebepleri vardır.

Göç hayatını en çok etkileyen etmenlerden biri coğrafyadır. Yeryüzü şekillerinin elverişli olması göçü tetikler. Ayrıca göçebe toplumların hayvancılıkla geçimlerini sağlamalarından, hayvanların otlaklarının verimli araziler üzerinde olması, göçebelerin bu yerleri keşfetmesiyle başlar.

Otlaklıkların azalması, hayvanların salgın hastalıklarla hastalanması ve telef olması göçü tetikleyen unsurlardandır. İklim şartları ise bir başka etmendir. Orta Asya ikliminin sağladığı sıcaklık, kuraklık, soğuk hava dalgaları, kışların çetin geçmesi çadırlarda yaşayan göçebe toplumları olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle iklim şartlarının daha elverişli olması ve mevsim geçişlerinin daha az yaşandığı yerlere göç etme ihtiyacı doğmuştur.

Ayrıca düşman istilaları, toplumların sosyal hayatına, siyasi idarelerini, ticari faaliyetlerine de yansıdığı için yapılan savaşlardan bıkan toplumların ve ekonomik anlamda güçsüzleşen göçebelerin göç etme arzuları yeniden ortaya çıkmıştır.

Çin ve Moğol istilaları, özellikle Arap Yarımadası’na ve Anadolu’ya yapılan göç hareketleri önemli ölçüde etkilemiştir. Açlık, susuzluk, ekonomik istikrarsızlık, iktidar kavgalarına neden olan sefaletler, nüfusun azalması veya artması, salgın hastalıkların çoğalması, ölümlerin artması göç hareketlerini etkileyen etmenlerdir.

Türklerin Orta Asya’dan Göç Etme Nedenleri Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir