Türk Tarih Kurumunun Görevleri Nelerdir

15 Nisan 1931’de Türk Ocakları’nın bir uzantısı olarak kurulmuş olan ve sonradan adı Türk Tarih Kurumu olarak değişen kurumun görevleri şu şekilde sıralanabilir:

1.Türk ve Türkiye tarihini inceleyerek kaynaklarını bulmak, bu kaynakları incelemek ve bu konular arasında bilimsel araştırmalarda bulunarak gerekli eserleri yayınlamak

2.Türk tarihi hakkında var olan kaynakları araştırarak bulmak, bunları inceleyerek önemli olanları yayınlamak ve yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde Türkçeye çevirmek

3.Türk tarihinin aydınlatılması için gerekli olan belgeleri temin etmek, arşivler oluşturarak bunları derlemek, bu malzemeleri elde etmek için gerekli araştırma ve kazıları yapmak

4. Türk ve Türkiye tarihini yazıya geçirerek bu kaynakları yayınlamak

5.Yapılan yeni buluşları yazıya geçirerek bu eserleri yayınlamak, bunlarla ilgili bilimsel toplantılar, kongreler yapmak ve sergiler, geziler düzenlenmesini sağlamak

6.Milli kültürün ve milli varlığın devamlılığını sağlamak amacı ile tarih sevgisini oluşturmak ve bu sevginin güçlenmesi için tarih bilincinin oluşmasını sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri alarak uygun plan ve programları düzenlemek

7.Hem yurt içinde hem de yurt dışında aynı amaçla çalışmalar yapan kurumlarla iş birliği yaparak, çalışmalarını genişletmek, gerektiğinde bu kurumlar ile belge değişikliğinde ve alışverişinde bulunmak

  1. Yüksek Kuruldan onay almak şartı ile yerli ve yabancı tüm kuruluşlar ile bağlantı sağlayarak onlara üye olmak, gerektiğinde bunlara temsilciler göndermek ve bu kurumlar ile karşılıklı çalışmalar içerisinde bulunmak

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir