Türk Edebiyatının Başlangıçtan Günümüze Kadar Olan Dönemleri

Türk Edebiyatının Bölümleri, Türk Edebiyatının Başlangıçtan Günümüze Kadar Olan Dönemleri

Türk edebiyatı çeşitli sebeplere dönemlere ayrılmış, böylece bu edebiyatı anlamak ve yorumlamak daha kolay hale gelmiştir. Türk edebiyatının dönemleri şu şekildedir:

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı: Bu dönem Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk anda başlamış ve İslamiyetin kabulüne kadar devam etmiştir. Göçebe halde Orta Asya’da yaşayan Türkler bu dönemde sözlü ve milli bir edebiyat yapmışlardır.

İslami Dönem Türk Edebiyatı: Bu dönem Türklerin İslamiyeti kabul ettiği 11. Yüzyılda başlamış ve 1860 yılına kadar devam etmiştir. İslami dönem Türk edebiyatı Halk edebiyatı ve Divan edebiyatı olmak üzere iki koldan yürütülmüştür.

Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı: Bu edebiyat 1860 yılında Tanzimat edebiyatı ile başlar ve 1912 yılında Milli edebiyatın başlamasına kadar devam eder. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı ve Fecr-i Ati edebiyatı olmak üzere üç dönemde incelenmektedir.

Milli Edebiyat: 1912 yılında Genç Kalemler dergisinin çıkması ile başlar, Cumhuriyet’in ilanına kadar devam eder. Bu dönemde Türklük ruhunu yücelten ve Türk milletine moral vermeyi amaçlayan milli bir edebiyat yapılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile başlayan bu dönem günümüzde de devam etmektedir.

Türk Edebiyatının Dönemleri İlgili Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir