Tarihi Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

p5

Bu yazımızda tarihi araştırma yöntemleri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Tarih araştırması diğer araştırma alanlarıyla benzerlik gösterse de sosyal ve kültürel hayatla doğrudan etkili olduğundan ve hayatın içindeki dinamikler doğrultusunda devam ettiğinden bazı farklılıklar da göstermektedir.

Tarihi araştırma yöntemleri tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkipten oluşur. Bu aşamaların sırasıyla takip edilmesiyle tarihi araştırma konuları incelenir ve rapor haline getirilir.

Kaynak taraması: Özellikle yazılı kaynak taramaları tarihi arşivlerden elde edilen bilgilerle sağlanır. Görsel kaynaklar müzeler ve tarihi eserlerdir, Ayrıca tarihi şahsiyetlerin tanıklık ettiği bazı olaylarda da onların bilgilerine başvurulabilir. Teknolojinin gelişmesiyle ses, video kayıtları da kaynak olarak taranan alanlardandır.

Tasnif: Kaynak taramasında ulaşılan bilgi ve belgelerin belli kıstaslar çevresinde sınıflandırılması ve araştırmanın güvenirliği açısından ve hızlı ilerlemesi yönünden gereklidir. Sınıflandırma araştırmanın nasıl ilerleyeceğini belirler.

Tahlil: Analiz veya çözümleme yapma bilgi ve belgelerin geçerliliği, doğruluğu, güvenirliği ve kesinliği üzerinde mukayeseli ölçümler yapılıp, emsal araştırmaların yardımıyla oluşturulan bir araştırma aşamasıdır.

Tenkit: Kaynakların belli bir sınıflandırmaya ulaştıktan sonraki analizinde, eleştirme yapıcı ve faydacı bir tutumla sürdürülür. Yapılan araştırmanın gelişmesi ve ele alınmayan birçok bölümlerinin ortaya çıkarılması için yapılan bir araştırma aşamasıdır.

Terkip: Yapılan sınıflandırmaların, analizlerin ve tenkitlerin kaynaklar ışığında birleştirilerek literatüre kazandırılması için rapor haline getirilip sunulmasıyla yapılan bir araştırma basamağıdır.

Tarih araştırmaları genelde kitaplaştırılır veya bilgisayar ortamına aktarılarak arşivlenir. Bu tür araştırmalar yapılacak diğer birçok araştırmalara da kaynak oluşturabilir.

Tarihi Araştırma Yöntemleri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir