Şiir ve Düzyazının Farkı, Şiir ve Düzyazının Karşılaştırılması

Nesir adı da verilen düz yazı sadece dil kurallarına bağlıdır ve günlük konuşma diline çok yakındır.

Eskiden düzyazıya inşa adı verilmiştir. Günümüzde ise bu düz anlatımlı metinlere düz yazı adı verilmektedir.

Şiir genellikle duyguları nesir yani düzyazı ise genellikle düşünceleri anlatmada araç olarak kullanılmaktadır.

Şiirde sembollerle dolu bir anlatım varken düz yazıda kullanılan dil içinde kelimeler çoğu zaman gerçek anlamları ile kullanılır.

Şiirde bir ahenk ve şiirde uyumu sağlayan kafiye, redif gibi ahenk unsurları bulunmaktadır.

Şiirlerde söz sanatlarına çokça yer verilirken düz yazıda bu sanatlar yoktur. Fakat nadir olarak karşımıza çıkan düz yazı sanatları da mevcuttur.

Şiirde de düz yazıda da akla gelen her konu işlenebilir ancak şiir daha çok duygusal konulara yer vermektedir.

Şiirler de düzyazılar da kendi içinde türlere ayrılmaktadır.

Düzyazılarda anlatım şiire göre çok daha açık ve düzdür, bu nedenle şiire göre çok daha kolay anlaşılırlar. Şiirden ise herkes farklı bir anlam çıkarabilir çünkü şiir dili genellikle sembollerle yüklüdür.

Şiirde her birime dize, düzyazıda ise her birime satır adı verilmektedir. Şiirdeki dizeler bentleri, düzyazıdaki satırlar paragrafları meydana getirmektedir.

Şiir ve Düzyazı Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir