Sened-i İttifak Hakkında Kısa Bilgi

Bu yazımızda kısaca Sened-i İttifak hakkında bilgi vereceğiz. Sizlerde konuyu merak ediyorsanız mutlaka yazımızı okuyun.

Sened-i İttifak, Ayan ile Osmanlı Devleti arasında yapılan bir anlaşmadır. Osmanlı devletinin antlaşmayı kabul etmesindeki tek hedef, merkezle bağlantılarını koparmış ayanı kontrol altına almaktır.

Sened-i İttifak, dönemin padişahı II. Mahmut ve bir kısım ayan arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma Ekim 1808 tarihinde geçerli kılınmıştır. Sened-i İttifak, Türk Anayasalcılık tarihinde oldukça önem teşkil eder.

Sened-i İttifak’ın kapsamında Ayanların devlet otoritesini tanıması, emirlere itaat etmesi ve yapılacak ıslahatları desteklemeleri gerekirdi. Bu sayede Ayanların devlet adına bulundukları bölgeden vergi toplayabileceklerdi. Ancak bundaki tek şart halkı ürkütmemeleriydi. Sened-i ittifak belgesinin özellikleri ise şunlardır;

– Sened-i ittifak Osmanlı Devleti’nde anayasalcılık düşüncesini ilk kez ortaya koymuştur.

– Sened-i İttifak padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgedir.

– Âyanlar hukuki bir ayrıcalık sahibi olmuştur.

– Padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.

– Sened-i İttifak, İngilizlerin XII. Yüzyılda uygulamaya koyduğu Magna Carta’yı andırmaktadır.

– Senedi İttifak, Osmanlıdaki ilk demokratikleşme hareketidir.

– Sened-i İttifak, Osmanlıların gücünün ne kadar azaldığının kanıtıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir