Seçme Ve Seçilme Hakkı Nedir Kısaca

s9

Bu yazımızda seçme ve seçilme hakkı nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Cumhuriyet’in ilanından sonra meclisin tek partili olarak hareket etmesi seçme ve seçilme hakkının tam uygulanamamasına neden olurken kadınlara da bu hak tanınmamıştı. İlerleyen yıllarda kadınlara da verilen hakla ve çok partili sisteme geçişle bir demokratikleşme yoluna girilmişti.

Seçme ve seçilme hakkı, halkçılık ilkesi doğrultusunda egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak milletin elinde bulunmasını esas alan bir anlayışa halkın yönetimde etkin olmasını sağlamıştır. İnsanlar yönetim için hem seçme rolünde hem de seçilme rolünde yer almıştır.

Seçme ve seçilme hakkı, halkı merkeze alan bir haktır. Halk yönetim için hem seçer hem seçilebilir anlamındadır. Cumhuriyet rejimiyle başlayan demokratikleşme çabalarının, özgür birey olma ve sınıf farklılıklarını ortadan kaldırma yolunda önemli bir haktır.

Demokratik rejim sistemlerinin parlamenter yapısının içinde halkın doğrudan söz sahibi olması sağlanmıştır. Halkçılık ve Devletçilik ilkelerinin yerleşik hale gelerek bir sisteme dönüşmesine neden olan seçme ve seçilme hakkı Milliyetçilik ilkesinin de temelini oluşturan bir sistemin parçası olmuştur.

Seçme ve seçilme hakkıyla, eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünyanın çağdaş ve modern ilk adımları atılarak daha demokratik bir hava oluşturulmuştur. Cumhuriyet’in kurulduğu 10 yıl içinde şekillenen bu anlayışla seçme ve seçilme hakkı yaş gruplarına ayrılmıştır. Seçme yaşı 18 iken seçilme yaşı sürekli değişerek en son 25’de kalmıştı. Seçilme yaşının 18 yaşa indirilmesi kabul edilmiştir.

 

Seçme Ve Seçilme Hakkı Nedir Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir