Sağlık Nedir Kısaca Tanımı

c2

Bu yazımızda sağlık nedir kısaca tanımı kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar belli temel ihtiyaçlarını karşılamak için hayatta kalma mücadelesi vererek bugünlere kadar gelebilen canlılardır. Bu ihtiyaçlar barınma, yeme, içme, giyinme ihtiyacıdır. Son dönemlerde buna bir de geçinme diye genel olarak ekleyebileceğimiz bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır.

Her şeyin temelinde bu ihtiyaçların olduğu ve her duygu ve düşüncenin bu ihtiyaçları gidermek üzere harekete geçirdiği insanlar, sağlık diye bir kavram geliştirmiştir. Sağlık kavramı, insan vücudunun organ ve sistemlerinin dinç ve çevik bir şekilde aksamadan görevini yerine getirmesidir.

İnsan vücudunun dokularının ve organlarının yeterli ve aksamadan çalışması sistemlerin işlemesine neden olur. Bunun için sağ ve dinç olma durumunu korumak adına insanlar özellikle hastalıklarla mücadele etmek için birçok yöntem geliştirmişlerdir.

İnsanların dünyada olduğu günden bugüne hastalıkların da yaşadığını bilerek, mikrop, bakteri, virüs gibi temel hastalık birimlerine karşı olan mücadele binlerce yıl öncesinden başlamıştır. Bu mücadele tıp ilmini ve hekimlik mesleğini ortaya çıkarmıştır.

İnsanlar sağlıklı bir yaşam için bütün koşullardan faydalanarak, insan vücudunun gizemini çözmeye çalışmıştır. Bu çözümleme sırasında gözle yapan insanlar doğadan önemli ölçüde ilham almış ve yararlanmıştır.

Sağlıklı yaşamın, tabiattan yararlanılarak ilaçlar oluşturulmasıyla sağlanan sonuçları insanları sağ ve dinç duruma getirmeye başlamıştır. İnsanların ortalama yaşam süreleri artmıştır. Beslenme şekilleri değişmiştir. Davranışları ve alışkanlıkları düzenli bir hal almıştır. Sağlıklı yaşam için dış destek ise spor etkinlikleridir. Bu nedenle spor dalları da aynı tıp gibi çok gelişmiştir.

Sağ ve dinç olmak sadece bedenin iyi olma durumu değil, ruhun da iyi olma durumudur. Bu nedenle birçok disiplin geliştiren insanlık, sağlığın iyi olması için özellikle iki koldan bilim ve teknik anlamında gelişmesini sürdürmektedir.

Sağlık Nedir Kısaca Tanımı Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir