Rönesans Nedir Rönesans Hakkında Bilgi

Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans ilk defa İtalya’da ortaya çıkmıştır. Bu hareket XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’da sanat, edebiyat ve bilim alanındaki yenilikler olarak da karşımıza çıkmaktadır.

İtalya’nın coğrafi, ekonomik, tarihsel ve siyasal durumları ile birtakım dinsel nedenler Rönesans’ın İtalya’da ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Rönesans’ın sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

1.Gelişmenin önünde duran en büyük engellerden bir tanesi olan skolastik düşünce İtalya’daki hümanistler tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

  1. Bilgi ve düşüncenin matbaa ve kağıt üretimi sayesinde çok geniş alanlara yayılabilesi.
  2. Avrupa’nın ticarette zenginleşmesi sayesinde Avrupa’da ortaya çıkan mesenler sınıfının edebiyat ve sanattan hoşlanıyor olmaları.

4.Bazı Bizanslı bilginlerin İstanbul’un fethinin ardından İtalya’ya gitmeleri.

  1. Eski Yunan kültürünün incelenerek bilgi sahibi olunması

Rönesans’ın sonuçları ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Bilim ve teknik gelişmiştir.

2- Özgür düşünce doğarak yeni sanat anlayışları ortaya çıktı.

3- Deney ve teknolojinin öğrenilmesi ile birlikte bilimsel çalışmalar arttı.

4- Kilisenin ve din adamlarının önem kaybetmesi reform hareketlerine zemin hazırlamış oldu.

Rönesans hareketi İtalya’da başlayarak kısa zamanda tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Rönesans Fransa’da sanat, Almanya’da dii resimler, İspanya’da resim ve edebiyat, İngiltere’de sadece edebiyat alanında etkili olmuştur.

Rönesans’ta birtakım fikir hareketleri de etkili olmuştur. Bu fikir hareketleri şu şekilde sıralanabilir:

 

1- Hümanizm

 

2- Platonizm

 

3- Aristotelizm

 

4- Septisizm

 

5- Atomizm

 

6- Reformation

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir