Büro ve İş Yerlerinde Temizlik Nasıl Olmalıdır

Temizlik biz insanların her alanında sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için dikkat etmemiz ve özen göstermemiz gereken en önemli hususlardan birisidir. Bu yazımızda büro ve iş yerlerinde temizlik nasıl olmalıdır kısaca sizlere bilgiler aktaracağız.

İnsanlar her yerde gerek beden temizliklerine gerekse çevrelerinin temizliğine dikkat etmelidirler. Bununla birlikte insanlar çalıştıkları büro ve iş yerlerinin temizliğine de dikkat etmek durumundadırlar.

İnsanlar çalıştıkları büro ve iş yerleri sayesinde belirli bir maddi kazanç sağlarlar Dolayısıyla da bir iş yeri ve büro ne kadar temiz olur ise buralara gelen müşteriler de o kadar memnun kalırlar ve bir daha yine aynı iş yerine müşteri olarak gelebilirler.

Büro ve İş Yerlerinde Temizlik Nasıl Olmalıdır Başlıklı Yazımız Hakkında Sorularınızı ve Görüşlerinizi Aşağıda Yer Alan Yorum Kısmından Hemen Bize İletin. 

Yurdumuz Neden Yedi Coğrafi Bölgeye Ayrılmıştır

Ülkemiz bilindiği gibi yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Ülkemizin coğrafi bölgeleri; Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesidir.

Bu yazımızda yurdumuz neden yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır kısaca sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

Ülkemizin yedi bölgeye ayrılması ilk kez 1941 senesinde Ankara’da toplanan Coğrafi kongresinde konuşularak karara bağlanmıştır. Bu kongre sürecinde bir çok detaylı çalışma yapılarak; bölgelerin ekonomik faaliyetleri, yeryüzü şekilleri, iklim koşulları ve daha bir çok özelliği göz önünde bulundurularak ülkemiz yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır.

Türkiye Neden Yedi Bölgeye Ayrılmıştır Konulu Yazımız İçin Sorularınızı ve Görüşlerinizi Aşağıda Yer Alan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Kitle İletişim Araçları Milli Kültürün Gelecek Nesillere Aktarılmasını Sağlar mı

Günümüzde kitle iletişim araçları büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü kitle iletişim araçları sayesinde insanlar gerek ülkemizde gerekse dünyada olan biten her şey konusunda haberdar olabilirler. Peki kitle iletişim araçları milli kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlar mı bu konuda sizlere bilgiler aktaracağız.

Kitle iletişim araçlarının milli kültürü gelecek nesillere aktarması konusundaki önemi oldukça büyüktür. Günümüzde kitle iletişim araçları sayesinde yayımlanan türküler, filmler, oyunlar gösterildikten sonra arşivlenir. Böylece gelecek nesiller bu eserleri gördüklerinde yıllar sonra da olsa günümüzün kültürel değerlerini görerek öğrenebilirler.

Kitle İletişim Araçları Milli Kültürün Gelecek Nesillere Aktarılmasını Sağlar mı Konusundaki Yorumlarınızı ve Önerilerinizi Sizler de Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bize Yazın. 

İnsanların Hissettiği Duygular Nelerdir

İnsanlar yaşamları boyunca bir çok olay ve durum ile karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla da insanların karşılaşmış oldukları her olay ve durum karşısında hissetmiş oldukları duygular da farklı olmaktadır. Bu yazımızda insanların hissettiği duygular nelerdir kısaca sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

İnsanların Hissettiği Duygular:

 • Üzüldüklerinde ve canları acıdığında acı duygusunu,
 • Bir şey hoşlarına gittiğinde ya da komik olan bir şey görüp duyduklarında gülme duygusunu,
 • Yine üzüldüklerinde ağlama duygusunu,
 • Çevrelerindeki insanlara karşı sevme ya da nefret etme duygusunu,
 • Yardıma muhtaç olan insanlara karşı merhamet etme duygusunu,
 • ve yaptıkları bir şeyden dolayı rahatsız olduklarında vicdan azabı duygusunu yaşarlar.

İnsanların Hissettikleri Duygular Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Sorularınızı ve Görüşlerinizi Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Masal Türleri Nelerdir

Elbette ki hepimiz küçük yaşlarımızda masallar dinleyerek ve okuyarak büyüyen çocuklarız dolayısıyla da masallar Türk ve Dünya edebiyatında büyük yer tutmaktadır. Bu yazımızda masal türleri nelerdir kısaca sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

Masallar; olağanüstü olayların cin, peri gibi olağanüstü kahramanlar ile anlatıldığı kısa yazılardır. Geçmişten günümüze kadar gerek Türk edebiyatında gerekse Dünya edebiyatında bir çok masal örneği kaleme alınmıştır.

Masal Türleri:

 • Anonim Masallar: Kimin yazdığı belli olmayan masallara “Anonim Masallar” adı verilmektedir. Anonim masallar dünya edebiyatının ortak miraslarıdır.
 • Sanatsal Masallar: Yazarlarının belli olduğu masallardır. Ayrıca sanatsal masallar tüm dünya tarafından da bilinmektedir.

Masal Türleri ve Özellikleri Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıda Yer Alan Yorum Bölümünden Hemen Bize Yazın. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nedir

Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler uluslararası kanun ve yasalar ile güvence altına alınmaktadır. Dolayısıyla da insanların haksızlığa uğradıkları zamanlarda haksızlıklarını dile getirerek haklarını arayabilecekleri yerler oluşturulmuştur. Bu yerlerden birisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Bu yazımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nedir kısaca sizlere bilgiler aktaracağız.

Ülkelerin iç hukuk kuralları bazen insanların haksızlıklarını gidermede yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda insanlar en üst mahkemeye çıkarak haklarını uluslararası alanda arama hakkına sahip olurlar. İşte bu en üst uluslararası mahkemeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adı verilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ne Demek Sizler de Yorumlarınızı Sorularınızı ve Bilgilerinizi Aşağıda Yer Alan Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Söyleşi ve Deneme Arasındaki Farklar

Edebiyat alanında işlenen konulara ve kullanılan yöntemlere göre türler gruplara ayrılmıştır. Bu türlerden ikisi; söyleşi ve denemedir. Bu yazımızda söyleşi ve deneme arasındaki farklar kısaca konusunda sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

Söyleşi ve deneme türü her ne kadar birbirleri ile karıştırılsa da aslında aralarında keskin farklar bulunmaktadır.

Söyleşi türünde yazar sohbet havasını tercih eder ve adeta okuyucu ile konuşuyormuş gibi senli benli bir dil kullanarak söyleşi kaleme almaktadır.

Deneme türü ise söyleşiye göre daha resmi bir dilde kaleme alınmaktadır. Deneme türünde önemli olan söz konusu fikrin kanıtlara bağlı kalmadan okuyucuya aktarılmasıdır.

Söyleşi ve Deneme Arasındaki Farklar Nelerdir Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bize İletin. 

Atatürk İlkeleri Nelerdir Bu İlkeler Doğrultusunda Yapılan Yenilikler Nedir

Türk milletinin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için ilkeleri doğrultusunda bir çok inkılap yapmıştır. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz Atatürk ilkeleri nelerdir bu ilkeler doğrultusunda yapılan yenilikler nedir konusundaki bilgileri sizlere aktaracağız.

Atatürk İlkeleri:

 • Cumhuriyetçilik
 • Halkçılık
 • İnkılapçılık
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Laiklik

Atatürk İnkılapları:

 • Harf İnkılabı
 • Kılık Kıyafet İnkılabı
 • Takvim ve Zaman Yenilikleri
 • Ölçü ve Ağırlık Birimleri Kanunu
 • Aşar Vergisinin Uygulamadan Kaldırılması
 • Şapka Kanunun Çıkarılması

Atatürk İlkeleri Nelerdir Bu İlkeler Doğrultusunda Yapılan Yenilikler Nedir Başlıklı Yazımız Hakkındaki Sorularınızı ve Görüşlerinizi Aşağıdaki Yorum Bölümünden Hemen Bizimle Paylaşın. 

Bayrağımız Neden Kutsaldır

Her milletin kutsal saydığı bayrağı vardır çünkü devletleri devlet yapan unsurların başında bayrak gelmektedir. Bu yazımızda bayrak neden kutsaldır kısaca sizler için derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağız.

Vatan, Türk milleti için kutsaldır. Türk milleti ezelden beri vatanı için savaşmış ve mücadeleler vermiştir. Vatanımızda dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız da dolayısıyla kutsal olmaktadır. Çünkü bayrağımız ülkemizin bağımsızlığının sembolüdür.

Bayrağımız için ezelden beri bir çok kan dökülmüştür, çok mücadele verilmiştir. Günümüzde de halen vatanı bütün halinde korumak ve bayrağımızı göklerde dalgalandırmak için nice şehitlerimizin kanı dökülmektedir.

Kısacası; rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağımız biz Türk milleti için uğruna ölünecek kadar kutsaldır.

Bayrak Neden Kutsal Kısaca Bahsettiğimiz Konumuz Hakkındaki Görüşlerinizi Aşağıda Yer Alan Yorum Kısmından Hemen Bizimle Paylaşın. 

Helenistik Dönem Eserleri

Helenistik dönemde bir çok sanat eseri meydana getirilmiştir. Bu yazımızda Helenistik dönem eserleri kısaca sizler aktaracağız.

Anadolu’da Helenistik Dönem:

 • Dydima Apollon Tapınağı
 • Sardis Artemis Tapınağı
 • Ephesos Artemis Tapınağı
 • Priene Athena Polias Tapınağı

Helenistik Dönem Eserleri:

 • Olympia Zeus Tapınağı
 • Algina Aphala Tapınağı
 • Theseum Hephaistion
 • Athena Partheneon
 • Sunion Poseidon Tapınağı

Helenistik Dönem Heykelleri:

 • Samotrake Nikesi Heykeli
 • Menelaos ile Patroklos Heykeli
 • Venus De Milo
 • Apollo Belvedere Heykeli

Helenistik Dönem Sanat Eserleri Konulu Yazımız Hakkındaki Yorum ve Önerilerinizi Aşağıdaki Yer Alan Yorum Kısmından Hemen Bizimle Paylaşın.