Okulda Başarılı Olmak Yapılması Gerekenler

Her öğrenci okulunda ve derslerinde başarılı olmak ister. Hatta başarının temel yolu başarılı olmayı istemektir. Bunun için ilk şart öğrencinin başarıya odaklanmış olmasıdır. Ancak öğrenciler zaman zaman gerek içinde bulundukları durum gerekse aile baskısı ve aşırı beklenti sebebiyle başarıdan uzaklaşabilmekte, başarısız oldukça da bu duygu sebebiyle her geçen gün başarıdan uzaklaşabilmektedir.

Okul başarısında ailenin rolü çok büyüktür. Bunun için öncelikle aileler tarafından öğrencinin ihitiyaç duyduğu fiziki ortam düzenlenmeli, ardından öğrenci için gerekli olan motivasyon sağlanmalıdır. Öğrenciden aşırı başarı beklemek çocuk üzerinde baskıya sebep olarak onun başarıdan uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Bunun için öğrencinin ilgi ve yetenekleri keşfedilerek çocuk ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmelidir. Örneğin sözel zekâsı gelişmiş bir öğrencinin matematik dersinde çok başarılı olasını beklemek çok yanlış bir davranıştır. Bu aşırı beklenti karşılığını bulamayacak bu da hem ilenin hem de öğrencinin mutsuz olmasına sebep olacaktır.

Okulda başarılı bir öğrencinin temel sırrı öğrencinin yapabileceklerinin farkında olmasıdır bu açıdan veliler çocuklarını yüreklendirmeli ve her olumlu davranışta bu başarı maddi veya manevi ödüllerle pekiştirilmelidir. Eğitimde manevi pekiştiricin daha faydalı olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Çünkü maddi ödüler bir süre sonra değerini yitirecek ve öğrenciyi bir süre sonra çıkarcılığa ve doyumsuzluğa itecektir. Okul başarısında hem öğrencinin hem de velinin rolü çok büyüktür. Ailelerin bunu göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir