Maniheizm İnancı Hakkında Kısa Bilgi

Bu yazımızda Maniheizm inancını ele alacağız. Konuya ilişkin bilgiler vereceğiz.

Maniheizm inancı, İran’da İslamiyetten önce 3. yüzyıl ortalarında benimsenen bir dindir. Bu inancı İranlı ressam Mani toplumlara yaymıştır.  Bu inancın ana hedefi iyi olmak ve iyilik yapmaktır. Bu inanç o dönemde popüler olan Zerdüşt inancı ve eski Mezopotomya dinlerinin birleşmesinden oluşmuştur.

Maniheizm inancı kapsamında kainat, “iyilik” ile “kötülük” üzerine kurulmuştur. Kişiler bunlarla birlikte bir sınavın içine girmiştir. İnsanın yapısında bulunan iyilik ve kötülük zaman zaman çakışır.  Bu sayede kişi hareketleri hakkında kararlar verir. Doğru karar vermesi onu mutluluğa götürecektir. Bu inanç, iyilik-kötülük diyalektiğine dayanır.

Yaşanan o zorlu mücadelede iyi veya kötüden biri kazanır. Manihaizm’de sevgi, insanlar arasındaki eşitlik ve kardeşliğin temelini oluşturur. Maniheizm dini,  Budizm, İslâm ve Hristiyan dininin etkisi altında kalarak oluşumuna son vermiştir.

Maniheizm dini, Orta Asya Türk devletlerinde ilk olarak Uygurlar tarafından kabul edilir. Ancak bu din Uygurların yaşayışlarını oldukça değiştirdi. Çünkü Uygurlar bu din yüzünden savaşmayı bırakmıştır. Aynı zamanda çiğ etde yememişlerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir