Laiklik Nedir Kısaca

p6

Bu yazımızda laiklik nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Milli mücadele döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla başlayan modernleşme ve çağdaşlaşma hareketlerinin temelinde yer alan laiklik ilkesi, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamında Fransa’dan ithal edilen bir rejim kültü olarak devlet sistemine yerleşmiştir.

Fransa’da da devletin dinlere eşit mesafede olması anlamına gelen laiklik, Türk devlet sisteminin en vazgeçilmez ilkelerinden biri olarak eğitimden sağlığa her alanda bir devlet politikasına haline gelmiştir. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlayarak devletin herhangi bir dini otorite altında çalışmasını yasaklar.

Baskılar, yaptırımlar, zorlamalar devlet için bir güç teşkil etmemelidir. Devletin yönetim biçiminde laiklik, tamamen materyalist, akılcı ve gerçekçi olarak hareket edilmesini sağlar. Bu nedenle akla ve bilime önem verilmesi konusunda laiklik öne çıkarılır.

Laiklik ilkesiyle Cumhuriyet döneminde birçok inkılap da yapılmıştır. Hilafetin kaldırılması, saltanatın sona ermesi, vakıfların devlet malı olması, şeriat mahkemelerinin kaldırılması laiklik için atılan siyasi ve idari adımlar olmuştur.

Sosyal alanda kılık ve kıyafet özgürlüğü, medreselerin kapatılması ve bununla beraber bazı camilerin kapatılması, halkevlerinin açılması laikliğin etkisiyle olmuştur. Devlet laik olduğu gibi toplumuzda insanların da laik olduğu belirtilmektedir. Modern ve çağdaş bir devlet algısının yanında modern ve gelişmiş bir toplum olma güdüsünün de yer alması elbette kaçınılmaz mantıkta bir harekettir.

Laikliğin Türkiye üzerindeki tezahürleri böyledir. Birçok yeni kurulan ve bağımsızlığını ilan eden ulus – devlet yapılarında da laiklik yine Avrupa’dan biraz farklı olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması şeklinde algılanmıştır.

Laiklik Nedir Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir