Kültürel Öğelerimiz Nelerdir Maddeler Halinde

c3

Bu yazımızda kültürel öğelerimiz nelerdir maddeler halinde kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Kültürel öğelerin bir milletin kalıcı değerler oluşturmasında ve bu değerlerin nesiller boyu devam etmesinde oldukça önemlidir. Kültürel öğeler, bir milleti ve beraberinde devleti ayakta tutan en önemli unsurlardır.

Her milletin kendine özgü kültürel öğeleri ve değerleri vardır. Bu öğe ve değerler toplumların yaşadıkları coğrafyadan, iklimden, yeryüzü şekillerinden, dini inanışlardan beslenerek şekillenmektedir. Bu nedenle farklılıklar gösterir. Hatta bir coğrafya üzerinde bölgesel yaşayış ve algılayış farklılıklarından doğan çeşitlilikler de oluşturabilir.

Kültürel öğelerimiz şu şekildedir:

1- Dil: Bütün kültürlerin birinci sırasında yer alır. Dil bir toplumun hafızasıdır. Hayat tarzı, bakış açısı, algılayış biçimi topyekûn bilinçsel alt yapısını oluşturan bir unsurdur. Bu nedenle farklılık gösterir. Çünkü insanlar arasında farklılıkların olması doğal bir şeydir. Ulus – devletler tek dil konuşurlar. Fakat bir imparatorluk varisi topraklara sahip olan Türkiye’de en çok Türkçe daha sonra Kürtçe, Arapça, Lazca, Çerkezce, Boşnakça gibi diller de konuşulmaktadır.

2- Din: Bir toplumu ayakta tutan, sağlıktan hukuka birçok sistemlerin oluşmasında öncü olan ve insanları manevi duygu, düşünce ve yaşam biçimleri şekillendiren din algısıdır. Din bir inanıştır. Bu inanış insanları yücelten ve insani değerleri yükselten bir inançtır. Türkiye İslamiyeti kabul etmiş, Müslüman bir toplumdan oluşmaktadır. Aleviler, Yezidiler, Süryaniler azınlık da olsa ülkemizde yaşamaktadır.

3- Gelenek ve Görenek: Gelenek ve görenekler coğrafyanın etkisiyle ve hayat tarzlarının farklılaşmasıyla bölgeden bölgeye değişen fakat genel itibariyle aynı duygu ve düşüncelerle oluşan şeylerdir. Bayramlar, düğünler, cenazeler ve çeşitli sosyal etkinliklerde yazılı olmayan fakat toplumun büyük kesimi tarafından kabul gören kurallardır.

4- Tarih, sanat, bilim ve teknik: Bu kültürel öğeler genel olarak bir toplumun şekillenmesinde hukuktan, eğitime; sağlıktan spora birçok alanda bir kaynak oluşturmaktadır. Tarihi devamlılık ve kalıcılık sağlayan öğelerdir.

Kültürel Öğelerimiz Nelerdir Maddeler Halinde Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir