İnsan Hakları İle İlgili Yazı Kısa

p4

Bu yazımızda insan hakları ile ilgili yazı kısa kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsan olmanın bir gereği olarak insanların doğuştan elde ettikleri bir takım haklar vardır. Bu haklar insanların örgütlenip devlet olmasıyla devlet sistemleri tarafından güvence altında olan haklardır. Barınma, yeme, içme, giyinme gibi temel hakların yanında eğitim hakkı, seyahat hakkı, eşitlik, özgürlük gibi haklar da sosyal hayat gerekliliklerindendir.

İnsan hakları özellikle savaş yıllarının buhranıyla önemsenmiş ve kabul edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından memnun olmayan Avrupa devletleri ve Japonya ile ABD yeniden bir savaş hareketine girerek insanlığı neredeyse mahveden sonuçlar doğuran İkinci dünya Savaşı’nı başlattılar.

Savaşın son derece yıkıcı etkileri oldu. İnsanlar öldü, yerleşim alanları yerle bir oldu, hastalıklar arttı, hayat durma noktasına geldi. Bunun sonucunda 10 Aralık 1948’de devlet vicdanları harekete geçerek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni yayınladılar. Bu beyannamede insanların dil, din, ırk, cinsiyet ayrımına tabi tutulmaksızın insani değerlerden ve sosyal haklardan yararlanması kabul edilmiştir.

Bununla beraber insan hakları beyannamesi sadece savaş suçlarından kaynaklanan bir ihtiyaç değildir. İnsanın olduğu her yerde insani değerlerin yaşaması ve yaşatılması için bu hakların kazanılmış veya verilmiş olması gerekmez. Çünkü insan hakları insan olmanın bir gereğidir.

İnsan haklarının korunması da ayrıca bir konudur. İnsanların suça eğilimli hale gelmesine neden olan olayların yine insanlara zarar vermesi sonucu doğal olarak insan hakları tehlikeye girmektedir. İnsan haklarını hukuk sistemleri mahkemeler yoluyla icra etmektedir. Mahkeme kararları insan haklarının korunması için diplomatik ve bürokratik düzenin sağlanmasını oluşturur.

İnsan Hakları İle İlgili Yazı Kısa Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir