İlk Medeniyetlerin İnsanlığa Katkıları Nelerdir?

s1

Bu yazımızda ilk medeniyetlerin insanlığa katkıları nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar bir arada yaşama ihtiyaçlarından dolayı insani değerleri ve kıymet hükümlerini öne alan ilişkiler geliştirerek medeniyetler kurmuşlardır. Tarihte medeniyetlerin kurulması, coğrafya, iklim, din, ırk, dil eksenli gelişerek olmuştur.

Kadim medeniyetlerin insanlığa her alanda katkısı olmuştur. Göçebe toplumların, yerleşik hayata geçiş süreçlerinin ve şehirleşme ile başlayan devletleşme temayüllerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında ve bunların birbirleriyle olan etkileşimlerinde medeniyetler önemli bir rol oynamıştır.

Sosyal, siyasi, idari, iktisadi, kültürel birçok medeniyet etkileşimleri olmuştur. Göçebe toplumların hayvancılık kültürüyle ticari çıkarlarını birleştirmesi bilinen en primitif iktisat sistemlerini ortaya çıkarmıştır.

Tarımla başlayan yerleşik hayatta, tarım ve gıda kültürünün oluşması zamanla bir rejim düzenini dönüşmüştür. İşlenen tarlalar, hasat edilen sebze ve meyveler insanların hayatına doğrudan etki etmiştir. Yeme, içme kültürü oluşmuş ve yayılmıştır.

Sosyal ilişkilerde yardımlaşmak, paylaşmak, dayanışma halinde olmak özellikle Anadolu medeniyetler coğrafyasında en önemli sosyal hayat kavramları olmuştur. Şehirleşme ile başlayan bilim ve teknik alanındaki gelişmeler ve pozitif ilimler dediğimiz matematik, fizik, geometri ilimlerinin gelişmesi teknik alt yapının avcılık kültüründen şehir sistemlerine dönüşmesine kadar etkili olmuştur.

Takvim, yazı, ölçü birimleri, teknik aletler bir medeniyetin nüfuz alanını genişleten en büyük etkenlerdir. Çağdaş ve modern yaşam alanlarının oluşmasında bilim ve tekniğin yeri yadsınamaz. Şehirleşme, şehir devlet kurma anlayışının ortaya çıkmasıyla birçok siyasi sistemler oluşmuştur. Halklar sınıflandırılmıştır. Monarşi, oligarşi, teokrasi, demokrasi sistemleri insanların sınıflandırılmasından özgürleşmesine kadar etkili olmuştur.

Adalet, merhamet, hürriyet, vicdan ve benzeri kavramlar devlet sistemlerinin eğitim ve öğretim yöntemlerine dâhil olunca daha etkili iletişimler gerçekleşmiştir. Okuma ve yazmaya verilen önemin artması dünya medeniyetlerinin birbirini daha yakından tanımasına sebep olmuştur.

İlk Medeniyetlerin İnsanlığa Katkıları Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir