İletişim Nedir İletişimin Öğeleri Nelerdir

Kişinin kedini başkalarına anlatabilmesine ve diğer insanlarla etkileşime geçebilmesine iletişim adı verilmektedir. Sosyal bir varlık olan insanın iletişim kurmadan yaşayabilmesi mümkün değildir. Kişinin diğer insanlar ile iletişiminin kuvvetli olması o kişinin diğer insanlarla kurduğu iletişime başlıdır. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan pek çok problemin başında iletişim sorunu gelmektedir. İletişimde etkili olan beş temel öğe vardır ve bu öğeler şunlardır:

1.Kaynak: İletmek istediği bir fikri veya duygusu olan kişilere kaynak adı verilmektedir. İletişimi kaynak başlatmaktadır. Kaynak tarafından belirlenen yöntemler iletişimi kuvvetli ya da zayıf olmasını belirler.

2.Mesaj: Kaynağın iletmek istediği duygu veya düşüncelerin iletilebilir şekle getirilmiş hslidir. Duygu ve düşünceler kodlandığı takdirde mesaj haline gelir. Örneğin bu bir resim, jest veya beden dili olabilir.

3.Kanal: Mesajın iletilmesinde kullanılacak olan yöntem ve tekniklere kanal adı verilmektedir. İletişimde kanal çoğunlukla duyu organlarımızı kapsar. Mesajın alıcıya ulaşabilmesi için duyu organlarının sağlıklı olmasının önemi büyüktür. Duyu organları ile birlikte yazı, ses ve görüntü de kanal olarak kullanılabilir

4. Alıcı: Alıcı mesajın ulaşmasını istediğimiz kişi olarak açıklanabilir. Alıcının algılama yeteneği iletişimin başarısını yakından etkilemektedir.

5.Dönüt: İletişimin tamamlanması ya da sürekliliğinin sağlanması dönüte bağlıdır. Dönüt kaynağın gönderdiği mesaja alıcının vermiş olduğu tepki olarak tanımlanabilir. Dönüt bazen sözlü olabileceği gibi bazen de sözsüz olarak karşımıza çıkabilir. Örneğin mesaja karşılık olarak verilen bir gülümseme bazen dönüt olarak karşımıza çıkabilir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir