Hikâyenin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca

p9

Bu yazımızda hikâyenin özelliklerinin neler olduğunda maddeler halinde bahsedeceğiz.

Türk Edebiyatı’na hikâye türü, Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. Batılılaşma arzusunun arttığı o dönemde fikir ve edebiyat sahasında da birçok yenilikler yapılmaktaydı. Özellikle Fransız bir etki egemenliği mevcuttu.

Hikâyeler dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Durum ve olay hikâyeleri olarak ikiye ayrılırlar. Dünyada durum hikâyesinin en iyi temsilcisi Anton Çehov’dur. Türkiye’de ise Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık bulunmaktadır. Dünya edebiyatında olay hikâyesinin en iyi temsilcisi Maupassant’tır. Türkiye’de ise bu isim Ömer Seyfettin olmuştur.

Hikâyenin özellikleri:

1- Olay hikâyelerinde olay örgüsü vardır.

2- Olay hikâyeleri serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

3- Olay hikâyelerinde okuyucu içine çeken şüphelere yer verilmektedir.

4- Hikâyelerde zaman, mekân ve kahraman kavramları en önemlisidir.

5- Hikâyelerde gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar ele alınır.

6- Hikâye dili açık, anlaşılır ve akıcıdır.

7- Durum hikâyeleri hayattan bir kesiti anlatır.

8- Durum hikâyelerinde zaman, mekân ve kahramanlar okuyucu sezgi yoluyla geçirilir.

9- Hikâyeler bütün bakış açılarıyla yazılabilir. (Gözlemci, Kahraman, İlahi)

Günümüz hikâyelerinde okuyucuya ders verme, nasihat etme kaygısı da güdülür. Günlük hayattan ve sosyal kültürel etkilerden de yararlanan hikâyeler, genelde sade bir anlatıma sahiptir. Hikâyeler çok uzun nesirler değildir. Günümüzde hikâye türünün en iyi temsilcilerinden biri Mustafa Kutlu’dur. Hikâyeler senaryoya dönüştürülebilmektedir. Ben merkezli hikâye türlerine rastlanmaktadır.

Hikâyenin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir