Halkçılık Nedir Kısaca

p7

Bu yazımızda halkçılık nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Milli Mücadele döneminden sonra Osmanlı Devleti’nin fiilen ve resmi olarak tamamen sona ermesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle kurulmuştur. Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetme biçimi olarak, halkın egemenliğine dayanan bir sistemdir.

Halk egemenliğinin sağlanması için geliştirilen ilkelerden biri de halkçılık ilkesidir. Cumhuriyeti kuran bir ilkedir. Devletin sistemleşmesini sağlayan ve kabul gören bir ilkedir. Hilafet ve saltanatın kaldırılmasıyla halkçılık ilkesinin gerçekleşmesine zemin hazırlanmıştır.

Bu zeminde halkın özgür, eşit ve sınıf ayrılıklarından ayrılmış, hukukun önünde de eşit olması sağlanmaya çalışılmıştır. Egemenlik hakkının doğrudan millete verilmesiyle meclis sisteminin seçme ve seçilme hakkıyla yıllar içinde halk tarafından şekillenmesi sağlanmıştır.

Halkçılık ilkesinin temel hedefleri özgür, eşit ve sınıf ayrımının olmadığı, halkın yönetimde söz sahibi olduğu bir sistem oluşturmaktır. Halkçılık ilkesiyle birlikte birçok inkılap da yapılmıştır. Bu inkılaplar modern toplum çağdaş devlet anlayışıyla yapılmıştır.

Medeni kanunun kabulü, soyadı kanunun kabulü, kılık kıyafet değişikliğinin kabulü, harf inkılabının yapılması halkçılık ilkesinin oluşturduğu zemin üzerinde inşa edilen bir takım yasalardır. Bu kanunlarla çağdaş ve modern dünya algısının Türkiye’ye entegre edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Sosyal ve siyasal hayatın şekillenmesiyle tarım, hayvancılık, sanayi, çalışma alanlarında da insanların emeklerine değer veren yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacının giderilmesi için çalışılmıştır.

Birçok alanda yapılan bu inkılaplar zamanla devlet politikalarına dönüşüp bir sistem haline gelerek topyekûn Türkiye’nin devlet, hukuk, eğitim, sağlık, ticaret ve benzeri alanlarının amaçları haline de gelmiştir.

Halkçılık Nedir Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir