Edebiyatın Dönemlere Ayrılması Neye Göre Yapılır

Edebiyatın Dönemlere Ayrılma Kriterleri, Edebiyatın Dönemlere Ayrılması Neye Göre Yapılır

Edebiyatın dönelere ayrılmasında şu maddeler göz önünde bulundurulmaktadır:

1.Dil anlayışı: Toplumdaki dil anlayışı içinde bulunulan döneme ve ihtiyaca göre sürekli değişmektedir. Toplumda yaşanan değişiklikler dilin de değişmesine sebep olmaktadır. Dil edebiyatı etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesidir. Edebiyatın dönemlere ayrılmasında dildeki değişiklikler etkili olmuştur.

  1. Dil coğrafyası: Türkler tarih boyunca pek çok devlet kurmuşlar ve bu devletler çok farklı coğrafyalarda varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu coğrafya farklılığı toplumun kültürünü ve dilini etkilemiş bu durum da edebiyatın dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.
  2. Kültürel Farklılaşma: Türkler tarih boyunca pek çok kültür ile iç içe olmuşlardır. Göçebe kültür, İslam kültürü, Batı kültürü bunlar arasında yer almaktadır. Kültür edebiyatı birinci derecede etkiler bu da edebiyatın dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.

4-)Dini Hayat: Din unsurlar edebiyat ile iç içe bulunmaktadır. Türklerin İslamiyet’i kabulü ile birlikte edebiyat da değişikliğe uğramıştır.

5-)Sanat Anlayışı: Edebiyatımızın her döneminde sanat anlayışları farklıdır. Dönemlerdeki sanat anlayışları içinde bulunulan zaman göre değişiklik göstermektedir. Örneğin İslami dönem Türk edebiyatında amaç İslamiyet’i yaymakken, Tanzimat döneminde edebiyat toplumu eğitmek için bir araç olarak görülmüştür.

Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Kıstaslar Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir