Doğal Sistemlerin İnsanlar Üzerindeki Etkisi

Doğal Sistem İnsanları Nasıl Etkiler, Doğal Sistemlerin İnsanlar Üzerindeki Etkisi

İklim, toprak, yer şekilleri gibi doğal sistemler insan ile çok yakından ilgili olan kavramlardır. Doğal sistemlerin özellikleri insan yaşantısına şekil veren çok önemli kaynaklardır. Doğal sistemlerin özelliklerine göre insan hayatını düzenler ve hayatına ona göre şekil verir. İklim, toprak, yer şekilleri gibi unsular insanın yaşantısını düzenlemesi ve yapacağı faaliyetleri belirlemesi açısından insan hayatına etki eden unsurlardır.

İnsan her zaman doğa ile iç içe yaşamaktadır. Örneğin verimli arazilerin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlar tarım ile uğraşırken, çorak toprakların ve gür meraların bulunduğu yerlerde yaşayan kişiler genellikle hayvancılık ile uğraşmaktadır.

İnsanlar yaşadıkları evlerin malzemesini yaşadıkları coğrafyanın iklim özelliklerine göre belirlemektedir. İnsanlar doğanın zararlarından korunmak ve faydalarından azami ölçüde yararlanmak için doğayı çok iyi takip etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

Su baskınları, depremler, heyelan doğal afetlerin başında gelirken bu risklerin olduğu bölgelerde yaşayan kişiler mutlaka bu afetlere karşı önlemlerini almalıdırlar. Sonu olarak insan hayatını doğal sistemlere göre şekillendirir ve bu bütünlük içerisinde varlığını sürdürmeye devam eder.

Doğal Sistemler Yaşantımızı Nasıl Etkiler Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir