Doğal Afetlerin Zararları Nelerdir Kısaca

p2

Bu yazımızda doğal afetlerin zararlarının neler olduğundan kısaca bahsedeceğiz.

Dünya’da yeryüzü şekilleri ve iklimsel koşullar nedeniyle farklı farklı yerlerde birçok doğal afet meydana gelmektedir. Doğal afet, gerek yeryüzü şekilleri gerekse mevsimsel süreçlerin ortaya yıkıcı etkiler oluşturacak şekilde çıkmasıdır.

İnsanların karşılaştıkları birçok doğal afet türü vardır. Deprem, sel, volkan patlaması, yangınlar, çığ düşmesi, heyelan, erozyon, bunlardan bazılarıdır. Doğal afetlerin neredeyse tamamı yıkıcıdır. Şiddetli depremler, ani su baskınları, beklenmedik yangınlar maddi ve manevi kayıplara neden olur.

Doğal afetler, doğal olarak insanların daha çok yaşadığı yerlerde daha çok hasar meydana getirirler. Şehirler zarar gördüğünde, ulaşım aksar, iletişim aksar, ekonomik kriz başlar, mal ve can kaybı olur, devletler bunalıma girebilir.

Bir doğal afetin ekonomiye ya da herhangi bir güç dengesine verdiği zarar, insanlara verdiği zarar kadar yıkıcı ve büyük olamaz. Doğal afetlerin başta insanlar üzerinde oluşturduğu manevi ve psikolojik yıkım en zararlısıdır.

Doğal afetler kriz dönemleridir. Afetin çeşidi, şiddeti ve büyüklüğü zararını gösterir. Bu zarar, sağlıkta, sanayide, ulaşımda, ekonomide, şehirleşmede, günlük hayatta, temel insani yaşama koşullarında birçok aksaklıklar meydana getirir. İnsanlar, evsiz, işsiz, belki ülkesiz kalabilir. Bununla beraber can kaybı yaşanan afetlerde, insanlar ailesiz de kalabilir.

Doğal afetlerin insan hayatına çok olumsuz etkileri vardır. Fakat insanlar doğal afetlerle yaşamak zorundadır. Bu neden doğal afetler için bir takım tedbirler alınmış ve doğal afet merkezleri, istihbarat servisleri kurulmuştur.

Doğal Afetlerin Zararları Nelerdir Kısaca Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir