Deprem Nasıl Olur Zararları Nelerdir?

p4

Bu yazımızda en büyük doğal afetlerden biri olan depremin nasıl olduğundan ve zararlarının neler olduğundan bahsedeceğiz.

Depremler, yer kabuğunun derinliklerinde meydana gelen devasa kırılmalar sonucu yerin dalgalar halinde bu etki kuvvetini yayması olayıyla açığa çıkarlar. Depremlerin oluştukları bu dalga hattına fay hattı da denmektedir. Dünya üzerinde depremler kıtaların oluşma yıllarına göre değişik yerlerde farklı zamanlarda ve farklı büyüklük ve şiddetlerde meydana gelebilirler.

Dünya üzerinde depremler iki ana kuşak üzerinde çok etkilidir. Bunlar, Pasifik Kuşağı ve Akdeniz – Himalaya Kuşağı’dır. Pasifik kuşağında sıkça deprem haberlerine rastladığımız Japonya da yer alırken diğer kuşakta ise Anadolu toprakları da yer almaktadır.

Depremler, doğal afetlerdir. Doğal olarak insanların yaşadıkları bölgelerde daha yıkıcı ve öldürücü zararları vardır. Depremler şehirlerde meydana getirdikleri maddi zararlarla, ulaşımı, sanayiyi, sağlığı, eğitimi, sosyal ve kültürel hayatı neredeyse bitirme noktasına getirebilirler.

Deprem bölgelerinde önlem alınmadıysa, insan hayatları da doğal olarak tehlikeye girer. Can kayıpları yaşanır. Maddi hasarlar meydana gelir. Mal kayıpları artar.

Haberleşme ve ulaşımda aksaklıklar meydana gelir. Ajans merkezleri, telefon hatları, internet hatları hasar görebilir. Telafisi ve tadili uzun sürecek bu tahribatlar depremleri daha büyük krizlere sürükleyebilir.

Altyapı sistemlerinin zarar görmesi, yeniden şehirleşmeyi yavaşlatır, insanları göçe zorlayabilir. Yaşam alanlarının bu şekilde tehdit altında olması insanların hayatını tamamen altüst edebilir. Hizmet ve üretimin durması ekonomik krizlere neden olarak, açlık, salgın hastalıklar gibi daha elim felaketler doğurabilir.

Deprem Nasıl Olur Zararları Nelerdir Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir